Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

28.2.24

Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

3246 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου Λ/Χ ΝΑΞΟΥ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

3240 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ Κάρολος του Ιάκωβου Α.Ε.Ν./ΣΥΡΟΥ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.