Προσθήκη νέας κατηγορίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.2.24

Προσθήκη νέας κατηγορίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ


 Νέα κατηγορία με τίτλο «Δραστηριοποίηση ναυτικού πράκτορα» προστέθηκε στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ, όπου δίνεται η δυνατότητα επιλογής των ακόλουθων αιτήσεων, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:


α) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ναυτικού πράκτορα (φυσικό πρόσωπο),


β) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ναυτικού πράκτορα (νομικό πρόσωπο).


Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για την αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή την αίτησης. Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες, ενώ σταδιακά θα προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/αιτήσεις.