ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν διαθέσιμο εισόδημα και κατανάλωση, μειώθηκαν οι αποταμιεύσεις - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

28.5.24

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν διαθέσιμο εισόδημα και κατανάλωση, μειώθηκαν οι αποταμιεύσεις


 Ενισχύθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2023 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, όπως έδειξαν τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, ενώ και η καταναλωτική δαπάνη σημείωσε άνοδο.

Ειδικότερα, κατά το δ' τρίμηνο του 2023, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 38,67 δισ. ευρώ σε 39,61 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Για την ίδια περίοδο, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 5,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 37,3 δισ. ευρώ σε 39,5 δισ. ευρώ. 

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -8,9% κατά το δ' τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με -10,6% το δ' τρίμηνο του 2022. 

Capture
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Επενδύσεις

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11), ανήλθαν στο ποσό των 3,8 δισ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2023. 

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 20,1% σε σύγκριση με 19,9% το 4ο τρίμηνο του 2022.

Παράλληλα, κατά το δ' τρίμηνο καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 6,23 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 8,45 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 4ο τρίμηνο του 2022. 

Επιπρόσθετα, καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 1,11 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,07 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία (S.1) παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 5,13 δισ. ευρώ κατά το 4ο τρίμηνο του 2023. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 6,38 δισ. ευρώ. 

Τέλος, ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης (S.13) κατά το δ' τρίμηνο του 2023 παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 0,7 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2022 που η καθαρή λήψη ήταν 0,3 δισ. ευρώ.

Πηγή