Μετοχικά Ταμεία : Η ΠΟΕΠΛΣ που είναι; - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.9.22

Μετοχικά Ταμεία : Η ΠΟΕΠΛΣ που είναι;


 Τίποτα δεν μένει ασχολίαστο από τους χρήστες του ίντερνετ, παραθέτουμε ενδεικτικά άποψη(που όπως φαίνεται ενστερνίζεται η συντριπτική πλειοψηφία όσων σχολίασαν)  και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του


“Η ΠΟΕΠΛΣ που είναι; Μήπως πιστεύει ότι δεν την αφορούν οι περικοπές των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού του Λ.Σ.; Άραγε γνωρίζει ότι με τις περικοπές που προτείνονται θα μειωθεί κάτω από το μισό το μέρισμα του ΜΤΝ (επικουρική ασφάλιση), που συνεπάγεται και ανάλογη μείωση του ποσού προικοδότησης των παιδιών των Λιμενικών; Γνωρίζουν άραγε ότι θα μειωθούν σημαντικά και τα έσοδα του ΕΛΟΑΝ, που σημαίνει μείωση του Εφάπαξ των Λιμενικών; Μήπως θεωρεί ότι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Λιμενικοί είναι το π.δ. μεταθέσεων και οι διαδικασίες (μη) μεταθέσεων;”

Πηγή