Ναυτιλία: Από την αυτοματοποίηση στην τεχνητή νοημοσύνη – Οι τεχνολογικές προκλήσεις για τη νέα χρονιά - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.12.22

Ναυτιλία: Από την αυτοματοποίηση στην τεχνητή νοημοσύνη – Οι τεχνολογικές προκλήσεις για τη νέα χρονιά


 Ως «έτος καμπής» χαρακτηρίζεται το 2023 για τη ναυτιλιακή βιομηχανία

Ως «έτος καμπής» χαρακτηρίζεται το 2023 για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, με τις νέες τεχνολογίες να πλέουν… πρόσω ολοταχώς. Σύμφωνα με αναλυτές, τους επόμενους 12 μήνες θα δούμε σίγουρα την επόμενη φάση του ταξιδιού ψηφιοποίησης της ναυτιλίας να αποφέρει καρπούς.

Όπως αναφέρει το Splash247, το 2023, πρώτον, η τεχνητή νοημοσύνη θα επιφέρει αλλαγές και περαιτέρω ενοποίηση του τομέα βελτιστοποίησης ταξιδιών, με την «ένωση» του επιχειρησιακού και τεχνικού τομέα με την εμπορική οδό.

Καθώς η αγορά συνεχίζει να αναζητά λύσεις που μπορούν να προσφέρουν πραγματικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εμπορική απόδοση και μείωση των εκπομπών ρύπων, γίνεται σαφές ότι αυτά τα διαφορετικά στοιχεία δεν μπορούν να υπάρχουν ανεξάρτητα: αποτελούν όλα μέρος του ίδιου πακέτου. Στο παρελθόν, ήταν πολύ πιο δύσκολο να ενοποιηθούν αυτά τα στοιχεία επειδή, με απλά λόγια, η τεχνολογία δεν ήταν διαθέσιμη.

Τεχνητή νοημοσύνη

Δεύτερον, αναμένουμε ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη στη ναυτιλία θα συνεχιστεί – αποδεικνύοντας περαιτέρω ότι μπορεί να προσφέρει πραγματικά αποτελέσματα. Μόλις πριν από λίγα χρόνια, ο αριθμός των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης που δραστηριοποιούνταν στη ναυτιλία ήταν σχεδόν μηδενικός, αλλά είναι πλέον σαφές ότι αυτός ο τομέας αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Από μεγάλους οργανισμούς έως νεοφυείς επιχειρήσεις με εξειδικευμένες υπηρεσίες βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει πλέον αυξανόμενη αποδοχή στον κλάδο.

Το πρώτο βήμα στο ταξίδι υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης είναι η εισαγωγή τεχνολογίας, βασισμένης σε υπάρχουσες διαδικασίες, που αυξάνουν τη λειτουργική απόδοση. Πρόσφατα  success stories όπως η συνεργασία με τον Wallenius Wilhelmsen, καθώς και η πρόσφατη συμφωνία της Orca AI με τη Maran Tankers και άλλες, σηματοδοτούν μια σημαντική αύξηση στην υιοθέτηση της τεχνολογίας AI από σημαντικούς παίκτες στη ναυτιλία. Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η επιτυχία γίνεται όλο και πιο εμφανής.

Αυτοματοποίηση

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα βλέπουμε πιο κοντά την έννοια των «αυτοματοποιημένων πλοίων» – ένα θέμα που προκαλεί σε πολλούς ενθουσιασμό. Η πραγματικότητα του αυτοματισμού, ωστόσο, είναι ότι δεν είναι πλέον μια μακρινή μελλοντική προοπτική, αλλά κάτι το αναπόφευκτο. Νέες τεχνολογικές λύσεις αναπτύσσονται για κάθε πτυχή του κλάδου: ναυσιπλοΐα, κινητήρες, έλεγχος, ανεφοδιασμός καυσίμων κ.λπ.– και είναι βέβαιο ότι με την πάροδο του χρόνου αυτοί οι τομείς θα αρχίσουν να συγκλίνουν.

Επιπλέον, η βιομηχανία θα συνεχίσει με στόχο να ξεπεράσει τον γενικό τεχνολογικό σκεπτικισμό της. Ένα από τα ζητήματα που υπάρχουν είναι η πρόκληση του διαχωρισμού κινήτρων – η προφανής διαφορά μεταξύ του ναυλωτή και του ιδιοκτήτη όταν πρόκειται για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Ωστόσο, με την εισερχόμενη ρύθμιση CII, παράλληλα με τη νέα ρήτρα BIMCO, η ευθύνη του ναυλωτή αυξάνεται.

Ένα τελευταίο, σημαντικό σημείο αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα. Καθώς η ναυτιλία εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή, η αξία των τεχνολογικών λύσεων που έχουν πραγματικό αντίκτυπο γίνεται για πρώτη φορά αντιληπτή και αποδεικνύεται χωρίς αμφιβολία. Δεδομένων των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, είναι αναπόφευκτο ότι ο κλάδος θα απαιτήσει νέες δεξιότητες όσον αφορά τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το νέο επίπεδο γνώσης και τεχνογνωσίας πρέπει να ανατεθεί σε ειδικούς, καθώς η ναυτιλία θέλει να προχωρήσει στο ταξίδι της ψηφιοποίησης.