Κύρωση πινάκων κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2023 και παρελθόντων ετών - Προαγωγές Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

29.3.23

Κύρωση πινάκων κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2023 και παρελθόντων ετών - Προαγωγές Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28 Μαρτίου 2023 μετά από πρόταση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45, των άρθρων 46 και 47 και της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), των άρθρων 1 έως 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύουν, και των άρθρων 5, 6, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 7, του άρθρου 9, της παρ. 2 του άρθρου 10, των άρθρων 11, 20, της παρ. 8 του άρθρου 37, του άρθρου 38 και της παρ. 1 του άρθρου 47 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύουν:

1. Κυρώνεται ο πίνακας κρίσης Ανώτερου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣΕΛΑΚΤ), για το έτος 2021, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 και για τον οποίο σχετικό είναι το από 27 Μαρτίου 2023 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Για Πλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: 

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
 Παΐσιος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 931)
Ο Διευθυντής
 Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Ευάγγελος
2. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2022, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 27 Μαρτίου 2023 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: 
Για Πλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: 

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
Χατζηγεωργίου Γεώργιος του Γεωργίου (Α.Μ. 954)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
 Παΐσιος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 931)

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Ουδείς 

Π ί ν α κ α ς Δ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς 
3. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2023, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 27 Μαρτίου 2023 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:
Α. Για Πλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο οποίος κρίθηκε σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 45 και το άρθρο 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος:
Π ί ν α κ α ς Α΄«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
 Φωτεινός Σταμάτιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 845)
Β. Για Πλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
1 Μυτιληναίος Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 923)
2 Κοντορουχάς Χρήστος του Νικολάου (Α.Μ. 936)
3 Δελής Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 937)
4 Τιφτικίδης Παύλος του Γεωργίου (Α.Μ. 940)
5 Πουλημένος Ιωάννης του Άγγελου (Α.Μ. 941)
6 Κιάμος Φώτιος του Ιωάννη (Α.Μ. 942)
7 Παπακωνσταντίνου Χρήστος του Θεοδοσίου (Α.Μ. 943)
8 Δρακούλης Ευστράτιος του Γεωργίου (Α.Μ. 944)
9 Μπότσης Δημοσθένης του Δημητρίου (Α.Μ. 945)
10 Μαργαρώνης Ιωάννης του Γρηγορίου (Α.Μ. 948)
11 Γιαλελής Κωνσταντίνος του Άγγελου (Α.Μ. 949)
12 Παρδάλης Κωνσταντίνος του Ηλία (Α.Μ. 950)
13 Κούβαρης Δρακούλης του Δημητρίου (Α.Μ. 953)
14 Χατζηγεωργίου Γεώργιος του Γεωργίου (Α.Μ. 954)
15 Φραγκιάς Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 955)
16 Ρίγγας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 956)
17 Τσίκλος Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 957)
18 Γραμματέας Άγγελος του Στυλιανού (Α.Μ. 959)
19 Κατερέλος Άγγελος του Γερασίμου (Α.Μ. 960)
20 Βουρλιάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 961)
21 Κουβάτσος Χρήστος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 963)
22 Χασιώτη Δήμητρα του Περικλή (Α.Μ. 946)
23 Τάτης Σπυρίδων του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 952)
24 Ψύρρας Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 962)
25 Παπακωνσταντίνου Νικόλαος του Ανδρέα (Α.Μ. 965) 
26 Χριστιανός Γεώργιος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 968) 
27 Μπικάκης Βασίλειος του Παύλου (Α.Μ. 970) 
28 Μπουλακάκης Ευάγγελος του Νικηφόρου (Α.Μ. 971) 
29 Ορφανός Ιωάννης του Ευαγγέλου (Α.Μ. 972) 
30 Καραμήτσας Παναγιώτης του Βασιλείου (Α.Μ. 973)
31 Μηνούδης Άγγελος του Ιωάννη (Α.Μ. 974) 
32 Πολιτάκης Γεώργιος του Σταύρου (Α.Μ. 975) 
33 Ζαΐμης Αναστάσιος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 978) 
34 Ξυπνητού Βασιλική του Ευαγγέλου (Α.Μ. 979) 
35 Κωνσταντά Βασιλική του Γεωργίου (Α.Μ. 980) 
36 Κοντοστέργιος Ιωάννης του Ευαγγέλου (Α.Μ. 981) 
37 Ευαγγελίδης Σταύρος του Αργύρη (Α.Μ. 982) 
38 Μαυρογένης Χρήστος του Φώτιου (Α.Μ. 983) 
39 Κωνσταντέλλης Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 984) 
40 Σκαλίμης Ευστάθιος του Γεωργίου (Α.Μ. 985)
41 Βουτσινάς Αντώνιος του Γερασίμου (Α.Μ. 987) 
42 Μαρωνίτης Πέτρος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 988) 
43 Βασιλακούδης Διαμαντής του Βασιλείου (Α.Μ. 989) 
44 Τσαγκαράκης Γρηγόριος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 990) 

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς 

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Μουτζουβής Κωνσταντίνος του Σωτηρίου (Α.Μ. 976) 

Π ί ν α κ α ς Δ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς 
Γ. Για Πλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
1 Μαχαίρας Αντώνιος του Κοσμά (Α.Μ. 03Τ)
2 Μαργαρίτη Σοφία του Γεωργίου (Α.Μ. 04Τ)
3 Μαρκουλάκης Στυλιανός του Αθανασίου (Α.Μ. 07Τ)
4 Τσαρτίνογλου Κύρος – Νικόλαος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 08Τ)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς 

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Δ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς 
Δ. Για Πλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
1 Δρακοπούλου Κωνσταντίνα του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 66)
2 Καπράνου Αμαλία του Ταξιάρχη (Α.Μ.Ε. 67)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Δ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Ε. Για Αντιπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
1. Ρούσσος Εμμανουήλ του Αντωνίου (Α.Μ. 1021)
2. Αθανασάκη Ανθούλα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1022)
3. Σιούτης Αθανάσιος του Ιωάννη (Α.Μ. 1023)
4. Μάζης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 1024)
5. Σαβιολίδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 1025)
6. Αθανασόπουλος Βασίλειος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1027)
7. Κορίζης Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ. 1028)
8. Φιλιππάκη Ολυμπία του Ιωάννη (Α.Μ. 1030)
9. Μάργαρης Ιωάννης του Αποστόλου (Α.Μ. 1031)
10. Μακρής Γεώργιος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1032)
11. Μανδαλάκης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 1033)
12. Κτενάς Μιχαήλ του Θεοδώρου (Α.Μ. 1034)
13. Σουκαράς Θεόδωρος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1035)
14. Σκιαδά Αικατερίνη του Χρήστου (Α.Μ. 1036) 
15. Παπατσώρης Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ. 1038)
16. Ματούλας Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 1039)
17. Γιαννουλάτος Νικόλαος του Στυλιανού (Α.Μ. 1040)
18. Χονδρόπουλος Σωτήριος του Χρήστου (Α.Μ. 1041)
19. Γεωργάτος Χαράλαμπος του Γερασίμου (Α.Μ. 1042)
20. Βρύζας Αθανάσιος του Βασιλείου (Α.Μ. 1043)
21. Ψυχογυιός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου (Α.Μ. 1045)
22. Φουσέκης Ιωάννης του Σωτηρίου (Α.Μ. 1037)
23. Ριακοτάκης Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ. 1046)
24. Ραπατζίκος Αντώνιος του Δημητρίου (Α.Μ. 1047)
25. Στρατής Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1048)
26. Σχοινάς Αναστάσιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1049)
27. Διακάκης Παναγιώτης του Αποστόλου (Α.Μ. 1050)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
ΣΤ. Για Αντιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο οποίος κρίθηκε σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
 Κουκουνάρης Ευστάθιος του Γερασίμου (Α.Μ. 1087)
Ζ. Για Αντιπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
1 Ζιάκα Αθανασία του Ιωάννη (Α.Μ. 06Τ)
2 Γεωργούλα Γεωργία του Δημητρίου (Α.Μ. 16Τ)
3 Μπούρα Παναγιώτα του Γεωργίου (Α.Μ. 19Τ)
4 Καρατζιά Νικολέτα του Στέργιου (Α.Μ. 20Τ)
5 Στάμου Αικατερίνη του Βασιλείου (Α.Μ. 22Τ)
6 Δησερή Αικατερίνη του Θεοδώρου (Α.Μ. 23Τ)
7 Γλυνός Αντώνιος του Λεονάρδου (Α.Μ. 24Τ)
8 Ράπτης Δημήτριος του Αναστασίου (Α.Μ. 26Τ)
9 Μαρή Ασπασία του Γεωργίου (Α.Μ. 28Τ)
10 Σμυρνή Σταυρούλα του Γεωργίου (Α.Μ. 29Τ)
11 Παπαλεξανδρή Κυριακή του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 30Τ)
12 Μπιμπής Χρήστος του Αναστασίου (Α.Μ. 36Τ)
13 Σωτηρίου Βασιλική του Ηλία (Α.Μ. 37Τ)
14 Κανελλόπουλος Νικήτας του Μιχαήλ (Α.Μ. 38Τ)
15 Πρεβεζάνος Διονύσιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 39Τ)
16 Σταμοπούλου Χάρις του Κωνσταντίνου-Παύλου (Α.Μ. 40Τ)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Η. Για Πλωτάρχες ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
1. Γκορίτσας Γεώργιος του Ευσταθίου (Α.Μ. 1185)
2. Συρίγος Σπυρίδων του Ανδρέα (Α.Μ. 1186)
3. Βαλεργάκης Ελευθέριος του Γεωργίου (Α.Μ. 1187)
4. Μουρτζίνης Φώτιος του Ανδρέα (Α.Μ. 1188)
5. Σχοιναράκης Εμμανουήλ του Αριστείδη (Α.Μ. 1189)
6. Χουλάκης Χαράλαμπος του Βασιλείου (Α.Μ. 1190)
7. Μακαρούνη Ελευθερία του Παναγιώτη (Α.Μ. 1191)
8. Ζώης Μιλτιάδης του Γεωργίου (Α.Μ. 1192)
9. Κορωνάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 1193)
10. Αλεξίου Ηλίας του Παναγιώτη (Α.Μ. 1194)
11. Χριστοφοράκη Βασιλική του Δημητρίου (Α.Μ. 1195)
12. Μαϊστρέλλη Αικατερίνη του Μιλτιάδη (Α.Μ. 1196)
13. Σακέλλιου Ευαγγελία του Ιωάννη (Α.Μ. 1197)
14. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 1198)
15. Φραγκούλης Αργύριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1199)
16. Οικονομάκης Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 1201)
17. Κουλίκας Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 1202)
18. Κουνή Σαπφώ του Παναγιώτη (Α.Μ. 1203)
19. Κασωτάκη Ευανθία του Μιχαήλ (Α.Μ. 1204)
20. Αποστόλου Γεώργιος του Ηλία (Α.Μ. 1205)
21. Βαρδαξής Βασίλειος του Αντωνίου (Α.Μ. 1206)
22. Τσιντώνης Ιωάννης του Ελευθερίου (Α.Μ. 1207)
23. Κραψίτης Θεόδωρος του Γεωργίου (Α.Μ. 1208)
24. Μελισσουργάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου (Α.Μ. 1209)
25. Νικολουδάκη Μαρία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1210)
26. Πρέκα Φωτεινή-Χαριτίνη του Δημητρίου (Α.Μ. 1211)
27. Σαμαντάς Αθανάσιος του Γρηγορίου (Α.Μ. 1212)
28. Παπανικολόπουλος Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 1214)
29. Σίδερης Γεώργιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1213)
30. Καραμαλίγκας Βλάσσιος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 1215)
31. Δαλεζίου Μαριάννα του Ιακώβ (Α.Μ. 1216)
32. Κατσιλιέρης Βασίλειος του Αντωνίου (Α.Μ. 1217)
33. Ψαράκης Ιωάννης του Βασιλείου (Α.Μ. 1218)
34. Γεωργιάδου Αναστασία του Γεωργίου (Α.Μ. 1219)
35. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος του Αναστασίου (Α.Μ. 1220)
36. Φλωράκης Νικόλαος του Ματθαίου (Α.Μ. 1221)
37. Μαρκόπουλος Αργύριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1222)
38. Λύρης Σωτήριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1223)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Θ. Για Πλωτάρχες ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
1. Σκύφτη Στελλιανή του Θωμά (Α.Μ.Ε. 72)
2. Αναστασάκης Ελευθέριος του Γεωργίου (Α.Μ.Ε. 73 )

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Πόπορη Ελένη του Βασιλείου (Α.Μ.Ε. 78 )

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
4. Προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ οι Πλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:
1 Μυτιληναίος Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 923)
2 Κοντορουχάς Χρήστος του Νικολάου (Α.Μ. 936)
3. Δελής Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 937)
4. Τιφτικίδης Παύλος του Γεωργίου (Α.Μ. 940)
λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.
5. Προάγεται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες ο Πλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012:
 Μουτζουβής Κωνσταντίνος του Σωτηρίου (Α.Μ. 976) 
λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως 
τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
6. Τίθεται εκτός οργανικών θέσεων ο Πλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Παΐσιος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 931), σύμφωνα με την 2412.7/23404/2023/28.03.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Β’ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» και προαγωγής νεοτέρου του στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 47 του π.δ. 81/2012.

(Αρ. Πρωτ. Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 8255/28.03.2023).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ