Διευκρινήσεις για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας στο Λιμενικό - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

31.3.23

Διευκρινήσεις για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας στο Λιμενικό


 ΄΄ Στρατιωτική θητεία΄΄ υπολογισμός ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας

Η  Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής Πειραιώς & Νήσων και στον απόηχο πολλαπλών διαφορετικών ερμηνειών, πραγματοποίησε συνάντηση με τον αρμόδιο εισηγητή για θέματα προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον ΕΦΚΑ,  και σας ενημερώνει πως σε ότι αφορά την στρατιωτική θητεία των στελεχών, αυτή λογίζεται ως πραγματικός χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας που διανύθηκε, ως εκ τούτου προσμετράτε κανονικά για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τις ειδικές κατηγορίες συναδέλφων (διπλά εξάμηνα) όσο και για το υπόλοιπο προσωπικό, ασφαλώς υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί για την αναγνώριση του από τα στελέχη όλες οι προβλεπόμενες από την  κείμενη νομοθεσία εισφορές.