Δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και για τις γυναίκες 45 έως 74 ετών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.10.23

Δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και για τις γυναίκες 45 έως 74 ετών


 Ο πρωθυπουργός μιλώντας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού (25 Οκτωβρίου) ανέφερε ότι το πρόγραμμα «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού» επεκτείνεται και για τις γυναίκες 45 έως 74 ετών

 Δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας. Δικαιούχοι και διαδικασία

Δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας με συνταγογράφηση και ενημέρωση των δικαιούχων γυναικών με sms 

Ποιες γυναίκες δικαιούνται δωρεάν προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού με συνταγογράφηση

Η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ)

Αριθμ. 27866 – ΦΕΚ τεύχος Β 2459/19.05.2022
Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης για τη δημόσια υγεία «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού»

Πηγή