Συνάντηση εργασίας Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με ΥΦΥΝΑΝΠ κ. Ιωάννη Παππά - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

25.10.23

Συνάντηση εργασίας Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με ΥΦΥΝΑΝΠ κ. Ιωάννη Παππά


Στην πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση το προεδρείο της Ομοσπονδίας έθεσε όλα τα ζητήματα, που απασχολούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με ιδιαίτερη έμφαση σε ρυθμίσεις οι οποίες έχουν νομοθετηθεί, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

 

Επισημάνθηκε επίσης ότι τα αποτελέσματα των Τακτικών Μεταθέσεων 2023, δεν ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές του θεσμικού πλαισίου μεταθέσεων ούτε αποτυπώθηκαν οι ανάγκες του προς μετάθεση προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Επιπλέον τονίσαμε ότι οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι  δεν υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους και σε Λιμενικές Αρχές πρώτης γραμμής, έχουν υπερβεί μέχρι και στον τριπλάσιο από τον χρόνο που προβλέπεται ζητώντας την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών για την επίλυση του ζητήματος.

Ο κ. Υφυπουργός επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προτάσεις για όλα τα ζητήματα, και ανέλαβε  πρωτοβουλίες για την επίλυσή τους.

Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. εφαρμόζοντας το σχέδιο δράσης της θα συνεχίσει να διεκδικεί την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών εργασίας των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε όλα τα επίπεδα.

Τα προβλήματα είναι γνωστά, οι λύσεις επίσης.

Απομένουν η βούληση και οι ανάλογες αποφάσεις από τους αρμόδιους.