Στο Πρόγραμμα ‘’Πελοπόννησος 2021-2027’’ η προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την Α.Ε.Ν./ Λακωνίας - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

10.2.24

Στο Πρόγραμμα ‘’Πελοπόννησος 2021-2027’’ η προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την Α.Ε.Ν./ Λακωνίας


 Με συνολικό προϋπολογισμό 1.650.000 ευρώ, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ‘’Πελοπόννησος 2021-2027’’, η Πράξη «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την Α.Ε.Ν. Λακωνίας», κατόπιν σχετικής Απόφασης κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΗ6Κ7Λ1-Λ6Η).

Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω ένταξη εξασφαλίζεται η απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη της νεοϊδρυθείσας ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Λακωνίας, για την προμήθεια του πλέον σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού ο οποίος ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματος. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους σπουδαστές/στριες της υπόψη Ακαδημίας να εκπαιδευτούν σε ρεαλιστικές συνθήκες εκπαίδευσης και να εμπεδώσουν εξειδικευμένες γνώσεις, μέσω της χρήσης εξοπλισμού που θα συναντήσουν εν συνεχεία στην καριέρα τους. Ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει την προμήθεια προσομοιωτή γέφυρας, προσομοιωτή GMDSS, προσομοιωτή χειρισμού υγρού φορτίου, προσομοιωτή ECDIS-RADAR/ARPA, εκπαιδευτικό εξοπλισμό για οργάνωση αίθουσας τηλεκπαίδευσης - τηλεδιάσκεψης, εργαστήριο πολυμέσων, εργαστήριο εφαρμογών Φυσικής και εξοπλισμό μετεωρολογίας και διαφόρων οργάνων.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών, αξιοποιεί τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2021-2027), για την προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, συνεχίζοντας το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη με κατάλληλο και σύγχρονο τελευταίας τεχνολογίας εκπαιδευτικό εξοπλισμό για το σύνολο των Δ.Σ.Ε.Ν., προκειμένου να παρέχονται υψηλού επιπέδου θεωρητικές και πρακτικές σπουδές στους σπουδαστές/στριες των Σχολών.