Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας: Αναρτήθηκε ο πίνακας των υποψηφίων του διαγωνισμού για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, με ελλειπή- ελλείποντα δικαιολογητικά - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.2.24

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας: Αναρτήθηκε ο πίνακας των υποψηφίων του διαγωνισμού για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, με ελλειπή- ελλείποντα δικαιολογητικά


 ναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ο πίνακας των υποψηφίων -ανά Α/Α αίτησης- του διαγωνισμού για την εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Οι εν λόγω υποψήφιοι-ες καλούνται να υποβάλουν στη διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): b1_com.dae@haf.gr τα ελλείποντα – ελλιπή δικαιολογητικά που αναγράφονται στο σχετικό πίνακα, έως την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 23:59.

Τα ελλιπή δικαιολογητικά που θα επισυνάπτονται πρέπει να είναι ευκρινή, σε μορφή PDF και το μέγεθος του κάθε δικαιολογητικού να μην υπερβαίνει τα 2MB. Στο θέμα του email θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α/Α αίτησης και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι-ες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210-8192132 -2133 -2134, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 – 14:30).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ-2024-25-ΜΕ-ΕΛΙΠΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πηγή