Προαγωγές Ανθυπασπιστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

5.2.24

Προαγωγές Ανθυπασπιστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 25 Ιανουαρίου 2024 σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 38/2012 (Α' 75) και την περ. δ της παρ. 1, την παρ. 4 του άρθρου 17 και την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως η τελευταία ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με το άρθρο 10 του π.δ. 56/2023 (Α΄110):

Προάγονται οι Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος: 

1. ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ Στέλιος του Ευστράτιου (ΑΜ 4255)

2. ΠΑΡΙΣΣΗΣ Ηλίας του Αθανασίου (ΑΜ 4296)

3. ΜΑΚΡΗΣ Νικόλαος του Ιωάννη (ΑΜ 4341)

4. ΓΡΙΒΑΣ Παναγιώτης του Στυλιανού (ΑΜ 4347)

5. ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ Νικόλαος του Τιμόθεου (ΑΜ 4350)

6. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Κυριάκος του Ιωάννη (ΑΜ 4358)

7. ΝΤΟΡΜΠΑΡΗΣ Παναγιώτης του Χαράλαμπου (ΑΜ 4360)

8. ΠΡΟΒΑΤΑΣ Γεώργιος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 4366)

9. ΤΡΑΧΑΝΗΣ Ανδρέας του Σπυρίδωνα (ΑΜ 4386)

στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 19.12.2023, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 18 του ιδίου π.δ., όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με το άρθρο 10 του π.δ. 56/2023.