Κρίσεις στο Λιμενικό: Κρίνοντας τους κρίνοντες… - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.2.24

Κρίσεις στο Λιμενικό: Κρίνοντας τους κρίνοντες…


 Κοντοζυγώνει η εποχή των «τακτικών κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ» και, όπως γίνεται κάθε χρόνο την εποχή αυτή, φουντώνει η ονοματολογία…


Πολλά τα μηνύματα που μας έρχονται καθημερινά και πολύ περισσότερα τα ερωτήματα για το τι μέλλει γενέσθαι…


Ακούγονται πολλά σενάρια, συνδυασμοί και «καραμπόλες» που, με την ερμηνεία που τους δίνεται, γίνονται πιστευτοί – τουλάχιστον σε όσους δε γνωρίζουν τα τεκταινόμενα του ΛΣ, εκ των έσω…


Όμως, όσοι πιστεύουν πως η όποια επιλογή θα έχει ως συνέπεια την καλυτέρευση των ζητημάτων που αφορούν στον φορέα, θα βελτιώσει κάτι στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, μάλλον ματαιοπονούν…


Όσο τα κριτήρια των επιλογών περιορίζονται κάθε φορά στην ιδιοκτησιακή αντίληψη (κράτος λάφυρο) των εκάστοτε κυβερνώντων και η επιλογή της ηγεσίας έχει προσωποπαγή χαρακτηριστικά, η όποια επιλογή δεν θα έχει καμμιά ουσιαστική αξία για τον Έλληνα πολίτη αλλά ούτε και για τους υπηρετούντες τον φορέα.


Διατήρηση των ίδιων ή ενδεχόμενη εναλλαγή προσώπων, θα ικανοποιήσει μονάχα φιλοδοξίες, παρά θα ωφελήσει τους πολλούς…


Όλοι γνωρίζουν πλέον, ότι τα κριτήρια επιλογής δεν είναι αντικειμενικά, δεν είναι μετρήσιμα…


Αντικειμενικά, όχι με την έννοια της αξιοσύνης ενός εκάστου των επιλέξιμων για τα ύπατα αξιώματα…


Αντικειμενικά, με βάση τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και την ικανότητα, το σχέδιο και την ομάδα που διαθέτουν για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.


Ουδείς διερωτάται τι θα κάνουν οι θεωρούμενοι μνηστήρες για κρίσιμα ζητήματα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που εκκρεμούν χρόνια κι αποζητούν άμεσες λύσεις…


Τι θα κάνουν για τη μέριμνα του προσωπικού;


Τι θα κάνουν για τη στέγαση του προσωπικού;


Τι θα κάνουν με τις μεταθέσεις του προσωπικού;


Τι θα κάνουν με την επαγγελματική κατάρτιση, εξειδίκευση και δια βίου μάθηση του προσωπικού;


Τι θα κάνουν με τη δομή δυνάμεων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ;


Τι θα κάνουν με τη διαφθορά του προσωπικού;


Τι θα κάνουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ;


Τι θα κάνουν με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ;


Τι θα κάνουν με τα συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας και ελέγχου συνόρων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ;


Αυτά τα εννιά ζητήματα είναι ορισμένα μόνον από εκείνα που οι επίδοξοι μνηστήρες της ηγεσίας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες απαντήσεις…


Για την πρόοδο στα ζητήματα αυτά πρέπει να αξιολογείται τόσο η νυν όσο και κάθε μελλοντική ηγεσία του Σώματος…


Όσο δεν γίνεται αυτή η αξιολόγηση, τόσο η ευθύνη θα μετατίθεται σε εκείνους που επιλέγουν τις ηγεσίες με κριτήρια προσωπικά και ευνοιοκρατικά…


Και, ώσπου να βελτιωθεί η κατάσταση στα ύπατα αξιώματα, το προσωπικό που υποφέρει παρακάτω, θα παρακαλά ανάμεσα στους ηγετικούς μνηστήρες του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ να βρεθεί κάποιος κούκος, για να δούνε λίγο Άνοιξη…


Εις μάτην, όμως…