Ίδρυμα Ευγενίδου: Στρατηγικός εταίρος του υπουργείου Ναυτιλίας στη γαλάζια οικονομία - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.2.24

Ίδρυμα Ευγενίδου: Στρατηγικός εταίρος του υπουργείου Ναυτιλίας στη γαλάζια οικονομία


 Ξεκίνησε σήμερα 19/2 το «2ο Συνέδριο Ενδιαφερόμενων Φορέων στη Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία», το οποίο συνδιοργανώνει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με τον Διακυβερνητικό Οργανισμό «Ένωση για τη Μεσόγειο» (Union for the Mediterranean – UfM) και τη Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας (DG MARE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν 43 Κράτη – Μέλη της Ευρωμεσογειακής λεκάνης, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και του διαλόγου μέσω συγκεκριμένων έργων και πρωτοβουλιών για την βιώσιμη ανάπτυξη, και τη σταθερότητα.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, Λεωνίδας Δημητριάδης- Ευγενίδης στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στις σημαντικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, οι οποίες έχουν κοινό προσανατολισμό με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την γαλάζια οικονομία.

«Το Ίδρυμα Ευγενίδου αποτελεί στρατηγικό εταίρο του Ελληνικού Κράτους στη ναυτική εκπαίδευση και σε άλλα ναυτιλιακά θέματα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και σχεδιάζοντας τις νέες κατευθύνσεις που χρειάζεται η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες του Ιδρύματος συμβάλλουν στη στροφή των νέων Ελλήνων προς τα τεχνικά εφαρμοσμένα επαγγέλματα, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στη γαλάζια οικονομία».

Ο κ. Ευγενίδης πρόσθεσε επίσης, ότι «στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας, ιδιαίτερα στην εφαρμογή της στις νησιωτικές περιοχές της χώρα.

Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και τη διευκόλυνση της διάδοσης νέων ιδεών και μεθόδων στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, που περιλαμβάνουν τη ναυτιλία, τις θαλάσσιες μεταφορές, τις λιμενικές δραστηριότητες, τη ναυπηγική, τον παράκτιο τουρισμό, τις θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο μια βιώσιμη και ανθεκτική γαλάζια οικονομία, στην οποία η προστασία του περιβάλλοντος θα συμβαδίζει με τις οικονομικές δραστηριότητες» και ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του με την προτροπή οι εργασίες του συνεδρίου να έχουν ως αποτέλεσμα να αποσυνδέσουν την έννοια της νησιωτικότητας με την απομόνωση.

Στο workshop που ακολούθησε για τις απαιτούμενες δεξιότητες στην γαλάζια οικονομία, ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Ιωάννης Γκόλιας τόνισε την σημαντική συμβολή του Ιδρύματος στην αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων της γαλάζιας οικονομίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά « το Ίδρυμα έχει, ήδη, ξεκινήσει τον σχεδιασμό έργων που αφορούν την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της γαλάζιας οικονομίας και τον εντοπισμό των ειδικών δεξιοτήτων που έχουν μεγάλη ζήτηση αλλά δεν υπάρχει η αντιστοιχία σε προσφερόμενο εργατικό δυναμικό»

Στη συνέχεια ο Διοικητής, αναφέρθηκε αναλυτικά στους τρόπους συνεργασίας των ευρω-μεσογειακων χωρών, προτείνοντας μία δέσμη 6 αξόνων δράσης που θα μπορούσαν να δώσουν μία νέα κατεύθυνση στην άμβλυνση του χάσματος υφιστάμενων και των απαιτούμενων δεξιοτήτων για τα επαγγέλματα της γαλάζιας οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γκόλιας πρότεινε την σύσταση ομάδας εργασίας ως πλατφόρμα δράσης για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των προσπαθειών, την αξιολόγηση των αναγκαίων δεξιοτήτων της κάθε χώρας, την σχεδίαση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης εκεί που καταγράφεται κενό δεξιοτήτων, την προώθηση των κατάλληλων προγραμμάτων κινητικότητας για φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες, την δημιουργία στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων και τέλος, την θέσπιση των κατάλληλων μηχανισμών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών ανάπτυξης των δεξιοτήτων στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας.

Στυλιανίδης: Η Μεσόγειος αποτελεί ένα ιδανικό πεδίο προώθησης της Γαλάζιας Οικονομίας

Τις δυνατότητες της Μεσογείου για δυναμική ανάπτυξη και ανάδειξη καλών πρακτικών που θα συμβάλουν στην προώθηση της “Γαλάζιας Οικονομίας” επισήμανε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης κατά την ομιλία του στο 2ο Συνέδριο Ενδιαφερόμενων Φορέων στη Βιώσιμη “Γαλάζια Οικονομία”.

Όπως τόνισε, προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να δοθεί έμφαση σε τομείς όπως: η Θαλάσσια Διακυβέρνηση, η Βιώσιμη Αλιεία, τα Βιώσιμα και Ουδέτερα Κλιματικά Λιμάνια και Θαλάσσιες Μεταφορές, ο Θαλάσσιος και Παράκτιος Τουρισμός, αλλά και οι Θαλάσσιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μεταξύ άλλων. Και πρόσθεσε: «Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης συνολικά, σε συνδυασμό με τους κινδύνους που εγκυμονεί για τις οικονομίες μας, απαιτούν, οι πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε να είναι ρεαλιστικές και να λαμβάνουν υπόψη, με έντονο και εξειδικευμένο τρόπο, τον παράγοντα περιβάλλον».

Ο κ. Στυλιανίδης ανέδειξε στη συνέχεια δύο σημαντικές πτυχές που αποτελούν για το Υπουργείο «τις κρίσιμες και βασικές προκλήσεις, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσα από συνεργασίες: πρώτον, την ενσωμάτωση της “ανθεκτικότητας” και δεύτερον, τον ρόλο του “ανθρώπινου παράγοντα”. Και σημείωσε: «Ταυτόχρονα, η μετάβαση σε ένα καλύτερο και αποδοτικότερο φυσικό και οικονομικό περιβάλλον, επιβάλλει την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στη “Γαλάζια Οικονομία”. Αυτές σχετίζονται με την ενέργεια και την απανθρακοποίηση, με τη χρήση καθαρότερων τεχνολογιών, αλλά και με περισσότερες και ποιοτικότερες “πράσινες” θέσεις εργασίας σε “γαλάζια” επαγγέλματα».

Μιλώντας προς τους παρευρισκόμενους στο Συνέδριο, ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη και πιστή στις δεσμεύσεις της. «Προχωρούμε δυναμικά, στηρίζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου με νέα “πράσινα” πλοία, το “πρασίνισμα” των λιμανιών μας, αλλά και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και την προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Τέλος επισήμανε ότι η αναβάθμιση της γνώσης για τη “Γαλάζια Οικονομία” αλλά και η θωράκιση του θαλασσίου περιβάλλοντος αποτελούν κοινό στόχο για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν οι κοινότητές μας, προάγοντας την πρόοδο και την ευημερία.

Ιωάννης Γκόλιας: Oι άξονες δράσης για τις Δεξιότητες της Γαλάζιας Οικονομίας

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, ήδη συμβάλλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που στοχεύουν στον εφοδιασμό των ατόμων με τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη γαλάζια οικονομία, με επίκεντρο την επαγγελματική κατάρτιση.

Ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Ιωάννης Γκόλιας στην παρέμβαση του κατά τη διάρκεια του 2ου Συνεδρίου Ενδιαφερόμενων Φορέων στη Βιώσιμη «Γαλάζια Οικονομία» αναφέρθηκε διεξοδικά στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ίδρυμα Ευγενίδου στην αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων της γαλάζιας οικονομίας, ενισχύοντας την κατεύθυνση της κατάρτισης του απαιτούμενου ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

«Το Ίδρυμα έχει, ήδη, ξεκινήσει τον σχεδιασμό έργων που αφορούν την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της γαλάζιας οικονομίας και τον εντοπισμό των ειδικών δεξιοτήτων που έχουν μεγάλη ζήτηση αλλά δεν υπάρχει η αντιστοιχία σε προσφερόμενο εργατικό δυναμικό» τόνισε και συνέχισε:

«Με βάση τα τρέχοντα και αναμενόμενα ευρήματα αυτών των μελετών, το Ίδρυμα ήδη συμβάλλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που στοχεύουν στον εφοδιασμό των ατόμων με τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη γαλάζια οικονομία, με επίκεντρο την επαγγελματική κατάρτιση. Σε στενή συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ειδικούς του κλάδου, το Ίδρυμα μπορεί να διασφαλίσει ότι αυτά τα προγράμματα ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες της γαλάζιας οικονομίας και παρέχουν στους φοιτητές πολύτιμη πρακτική εμπειρία».

Στο μεγάλο εύρος ενεργειών που το Ίδρυμα πράττει, ο κ. Γκόλιας, επισήμανε πως θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει τη δέσμευσή του σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού για την προώθηση της σημασίας της απόκτησης δεξιοτήτων γύρω από την γαλάζια οικονομία και των ευκαιριών που παρουσιάζει για οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη. Με αυτό το τρόπο, το Ίδρυμα μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση περισσότερων ατόμων για να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε αυτόν τον τομέα.

Ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου αναφέρθηκε διεξοδικά και στην διασφάλιση της πρόσβασης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχονται μέσω του προγράμματος Υποτροφιών του Ιδρύματος, το οποίο υποστηρίζει φοιτητές που παρακολουθούν σπουδές και κατάρτιση σε εφαρμοσμενους τεχνικούς τομείς, και με αυξημένη επικέντρωση στη γαλάζια οικονομία.

Παράλληλα, ο κ. Γκόλιας πρότεινε μία δέσμη δράσεων ενίσχυσης της συνεργασίας των ευρωμεσογειακών χωρών, με τις οποίες καθίσταται δυνατή η αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας των υφιστάμενων και των απαιτούμενων δεξιοτήτων για τα επαγγέλματα της γαλάζιας οικονομίας στην ευρωμεσογειακή ζώνη.

Οι προτεινόμενοι κύριοι άξονες δράσης, θα μπορούσαν να είναι οι εξής:

Δημιουργία Ομάδας Εργασίας για τις Δεξιότητες της Γαλάζιας Οικονομίας:

Δημιουργία μιας ειδικής ομάδας εργασίας που θα περιλαμβάνει σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ενώσεις του κλάδου, εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχετικά Υπουργεία και τοπικές αρχές. Αυτή η ομάδα εργασίας θα πρέπει να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα δράσης για την ανταλλαγή πληροφοριών, τον συντονισμό των προσπαθειών και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών με την UfM για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στη γαλάζια οικονομία της χώρας.

Αξιολόγηση των Αναγκαίων Δεξιοτήτων της κάθε χώρας:

Είναι απολύτως απαραίτητη, η συνολική αξιολόγηση των αναγκών σε δεξιότητες και των κενών στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας της κάθε χώρας. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις τρέχουσες απαιτήσεις του κλάδου, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μελλοντικές τάσεις. Με την απόκτηση σαφούς κατανόησης των προκλήσεων και των προτεραιοτήτων, τα κράτη μέλη μπορούν να αναπτύξουν στοχευμένες παρεμβάσεις και πολιτικές και να προωθήσουν τη δίκαιη μετάβαση.

Εναρμόνιση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Κατάρτισης:

Είναι σημαντικό να σχεδιαστούν εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης που να αντιμετωπίζουν το εντοπισμένο κενό δεξιοτήτων στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και της UfM. Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τεχνικές δεξιότητες (π.χ. θαλάσσια μηχανική, διαχείριση υδατοκαλλιέργειας) όσο και ήπιες δεξιότητες (π.χ. επικοινωνία, ηγεσία).Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα κατάρτισης ευθυγραμμίζονται με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές στα επαγγέλματα της γαλάζιας οικονομίας για τη διευκόλυνση της απασχολησιμότητας των ειδικευμένων εργαζομένων σε διεθνή βάση.

Προώθηση Προγραμμάτων Κινητικότητας:

Η καθιέρωση προγραμμάτων κινητικότητας μπορεί να διευκολύνει σημαντικά την διασυνοριακή κινητικότητα φοιτητών, ερευνητών και επαγγελματιών στην περιοχή της UfM. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υποτροφίες, πρακτική άσκηση και ευκαιρίες σπουδών στο εξωτερικό που επιτρέπουν στα άτομα να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία, να επεκτείνουν τα δίκτυά τους και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες σχετικές με τη γαλάζια οικονομία.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης και προώθηση της συνεργασίας:

Απαιτείται η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της αντιμετώπισης των κενών δεξιοτήτων στη γαλάζια οικονομία και την προώθηση της συνεργασίας εντός της κάθε χώρας αλλά και με άλλες χώρες της Ένωσης της Μεσογείου μέσω στοχευμένων εκστρατειών ενημέρωσης, εργαστηρίων και εκδηλώσεων δικτύωσης. Είναι, επίσης, απαραίτητο να δοθεί έμφαση στον διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, τα διδάγματα και τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη γαλάζια οικονομία.

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση:

Προτείνεται, η θέσπιση μηχανισμών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών ανάπτυξης δεξιοτήτων στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Θα στηρίζεται σε δείκτες παρακολούθησης, όπως ποσοστά απασχόλησης, θέσεις εργασίας και απόψεις από εργοδότες και ασκούμενους.Με βάση τα παραπάνω θα επανεξετάζονται και προσαρμόζονται τακτικά τα προγράμματα κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κλάδου.

Πηγή