Αποδοχή αιτήσεων παραίτησης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ειδικότητας Κυβερνήτη και Μηχανικού) - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.2.24

Αποδοχή αιτήσεων παραίτησης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ειδικότητας Κυβερνήτη και Μηχανικού)


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της από 25-01-2024 αίτησης παραίτησης που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λ.Σ. ειδικότητας Κυβερνήτη Ζησόπουλος Ζήσιμος του Αναστάσιου (Α.Μ. 145Κ). 

2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της από 31-01-2024 αίτησης παραίτησης που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λ.Σ. ειδικότητας Μηχανικού Γεωργόπουλος Θεόδωρος του Νικολάου (Α.Μ. 133Μ). 

2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της από 31-01-2024 αίτησης παραίτησης που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λ.Σ. ειδικότητας Κυβερνήτη Χαντάκιας Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 110Κ). 

2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ