ΓΕΕΘΑ: Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

15.2.24

ΓΕΕΘΑ: Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου


 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχειρησιακή εκπαίδευση Μονάδων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ σε αντικείμενα Ανορθόδοξου Πολέμου, σε περιοχές της Πελοποννήσου.


Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η εξοικείωση του συμμετέχοντος προσωπικού στη διεξαγωγή ειδικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον υβριδικών – ασύμμετρων προκλήσεων. Κατά τη διάρκειά της υλοποιήθηκαν τα παρακάτω αντικείμενα:


Χερσαία διείσδυση τμημάτων Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΔ-ΔΕΕ) με τα οργανικά τους μέσα.

Εναέρια διείσδυση τμημάτων ΕΔ-ΔΕΕ με ελικόπτερα (Ε/Π) CH-47D και NH-90.

Αμφίβια διείσδυση τμημάτων ΕΔ-ΔΕΕ.

Τερματική Καθοδήγηση Πυρών μαχητικών αεροσκαφών (Α/Φ) F-4 από εξειδικευμένο προσωπικό Joint Terminal Attack Controller (JTAC).

Ρίψη φορτίων από μεταγωγικά Α/Φ C-130 και C-27.

Ανεφοδιασμός από αέρα με Α/Φ C-27J.

Ειδική Επιτήρηση – Αναγνώριση και εξουδετέρωση ασύμμετρων απειλών.

Ανταρτοπόλεμος.

Πηγή