Με μία επίσκεψη στον δικηγόρο της επιλογής τους, αποφεύγοντας τις ουρές και την αναμονή στα δικαστήρια, θα μπορούν πολύ σύντομα οι πολίτες να διεκπεραιώνουν μια σειρά από πολύ σημαντικές υποθέσεις που αφορούν ζητήματα κληρονομιάς, σύστασης σωματείων, ένορκων καταθέσεων αλλά και συναινετικές προσημειώσεις υποθηκών.

Τη μεταφορά δικαστικής ύλης σε δικηγόρους προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο εκτιμάται ότι ενδεχομένως μπορεί να λειτουργήσει και ως «βαλβίδα» αποσυμπίεσης στη συνεχιζόμενη στοχευμένη αποχή του δικηγορικού σώματος.

Με την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση επιχειρείται η μεγαλύτερη μεταφορά δικαστικής ύλης από τα δικαστήρια στους δικηγόρους, με στόχο την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, με όλα τα εχέγγυα για την ασφάλεια των συναλλαγών. Οι διατάξεις της, με τις οποίες εκτιμάται ότι θα μειωθεί η ύλη των δικαστηρίων ανά την Ελλάδα περί τις 200.000 υποθέσεις ετησίως, αρχικά επρόκειτο να συμπεριληφθούν στο αποκαλούμενο «ερανιστικό νομοσχέδιο», αλλά τελικά προκρίθηκε να συμπεριληφθούν σε αυτοτελές νομοσχέδιο, όπως και αυτές που αφορούν την πληρωμή υποθέσεων Νομικής Βοήθειας.

Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στα στατιστικά στοιχεία του Ειρηνοδικείου και του Πρωτοδικείου Αθηνών, με βάση τα οποία οι υποθέσεις που μεταφέρονται στα δικηγορικά γραφεία συνολικά, μόνο για το έτος 2023, ανέρχονται σε 20.338. Αριθμός που είναι πολύ μεγαλύτερος, συνυπολογίζοντας τις αντίστοιχες διαδικασίες που απασχόλησαν τα δικαστήρια της περιφέρειας.

Μικρότερο κόστος

Με το νομοσχέδιο που θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 28 Φεβρουαρίου προβλέπεται, στα «πρότυπα» της μεταφοράς των συναινετικών διαζυγίων σε συμβολαιογράφους, η μεταφορά μεγάλου αριθμού δικαστικών υποθέσεων στους δικηγόρους και συμβολαιογράφους, οι οποίες μέχρι σήμερα απασχολούν αποκλειστικώς τους δικαστικούς λειτουργούς.

Με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, όπως επισημαίνεται από την πλευρά του υπουργείου Δικαιοσύνης, «επιτυγχάνεται η ταχύτερη και με μικρότερο κόστος για τον πολίτη διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζονται η ποιότητα και η ασφάλεια της μεταφοράς τής εν λόγω ύλης».

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να πραγματοποιούνται από δικηγόρους:

  • Η εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού μεγάλης μερίδας των σωματείων – επαγγελματικών ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων σωματειακής μορφής, καθώς και αθλητικών σωματείων.
  • Η έκδοση πράξης χορήγησης κληρονομητηρίου.
  • Η σύνταξη πράξης αποδοχής κληρονομιάς, η οποία για να προσλάβει τη μορφή δημόσιου εγγράφου θα προσκομίζεται μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στον αρμόδιο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς, προκειμένου να συνταχθεί η σχετική έκθεση αποδοχής και να καταχωριστεί στα ειδικά βιβλία του Ειρηνοδικείου.
  • Οι εγγραφές και οι εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης.
  • Η λήψη ένορκης βεβαίωσης αποκλειστικώς από συμβολαιογράφους ή και δικηγόρους.

Παράλληλα, προβλέπεται η πληρωμή απαιτήσεων από την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο χορήγησης Νομικής Βοήθειας, με στόχο να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η καθυστέρηση στην εξόφληση των αποζημιώσεων δικηγόρων, οι οποίοι παρά την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους τους στους αδύναμους οικονομικά πολίτες παρέμεναν οι ίδιοι απλήρωτοι, λόγος για τον οποίο το πλαίσιο της δικηγορικής αποχής καταλαμβάνει και αυτές τις υποθέσεις.