ΠΝΟ: Oι νέες κατευθύνσεις και τα αιτήματα των ναυτικών για το 2024 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

6.2.24

ΠΝΟ: Oι νέες κατευθύνσεις και τα αιτήματα των ναυτικών για το 2024


 Oι νέες κατευθύνσεις και ο προγραμματισμός της δράσης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για το 2024 εγκρίθηκαν στη διάρκεια του Ετήσιου Τακτικού Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με απόλυτη πλειοψηφία.


Αφορούν:


-Απασχόληση με αξιοπρεπείς όρους εργασίας και αμοιβής σε ένα ποιοτικό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον.


-Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,


-Δημόσια Δωρεάν Ναυτική Εκπαίδευση και


-Ταχεία εξυπηρέτηση στις διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, – Κοινωνική Καταξίωση του Ναυτικού Επαγγέλματος και


-Αξιοπρεπή Απομαχία.


Οι άξονες στους οποίους θα επικεντρωθεί η ΠΝΟ όπως τους ανακοίνωσε είναι:


“Άμεση κατάργηση των αντεργατικών διατάξεων του Ν. 4150 /2013 με τις οποίες μειώνονται οι οργανικές συνθέσεις κατά τη χρονική περίοδο από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, σε όλες τις κατηγορίες και κλάδους του προσωπικού.


Ταυτόχρονα και παράλληλα με την άνω κατάργηση θα πρέπει να γίνει και τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 177 / 74 ούτως ώστε, με αντικειμενικά κριτήρια, να επανακαθοριστεί ο αριθμός κάθε ειδικότητας ξεχωριστά και μάλιστα με διαφορετικά κριτήρια, για κάθε μία ειδικότητα (ολική χωρητικότητα, ιπποδύναμη, αριθμός κλινών επιβατών κλπ)


Επανεξέταση του καθεστώτος των Ταχύπλοων (ΠΔ 381/2001) με ρητή πρόβλεψη και καθιέρωση των διπλών πληρωμάτων, ώστε να τηρούνται πιστά τα όρια και οι ώρες απασχόλησης, τόσο σε ημερήσια όσο και σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ταυτόχρονα τονίστηκε ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί ότι η διάρκεια ναυτολόγησης να μην είναι μικρότερη των επτά (7) μηνών.


Άμεση αντιμετώπιση της όξυνσης της ανεργίας στους Έλληνες Ναυτεργάτες και καταπολέμηση της «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας, ώστε να ανταποκριθεί επιτέλους το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) στο ρόλο, για τον οποίο ιδρύθηκε και για τον οποίο πρέπει να λειτουργεί. Καλύπτοντας μάλιστα, όλα, τα προβλήματα που συνδέονται με την πρόσληψη, την ναυτολόγηση, την απασχόληση και την απόλυση των Ναυτικών μας.


Παράλληλα, θα πρέπει να καθιερωθεί πάγιο σύστημα ουσιαστικής οικονομικής ενίσχυσης και προστασίας των ανέργων Ναυτικών με την άμεση αύξηση του προβλεπόμενου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας σε 650 ευρώ για τους άγαμους και 850 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές τους ανάγκες, με εξασφάλιση δωρεάν περίθαλψης στους ιδίους και στις οικογένειες τους.


Διατήρηση και Αναβάθμιση του Δημόσιου Χαρακτήρα και της Δωρεάν Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης με άμεση και πρώτη κάλυψη των ελλείψεων εκπαιδευτικού και λοιπού αναγκαίου προσωπικού ώστε να ελαχιστοποιηθούν και να εκλείψουν τα σχετικά προβλήματα και να αποφεύγεται η προσφυγή στην ιδιωτική εκπαίδευση.


Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και διατυπώθηκε η ομόθυμη αντίδραση της Ομοσπονδίας μας, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία υποβάθμιση των τίτλων σπουδών των Α.Ε.Ν. και συγκεκριμένα δεν πρόκειται να δεχθούμε την υποβάθμιση των τίτλων των αποφοίτων που εισέρχονται με Πανελλήνιες εξετάσεις στο επίπεδο πέντε του εθνικού πλαισίου προσόντων. Πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση της Ομοσπονδίας μας είναι οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ν. να εντάσσονται στο επίπεδο έξι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.


Άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, για την καθημερινή διευκόλυνση και ταχεία εξυπηρέτηση των απαιτούμενων επαφών και συναλλαγών μας, με τις διάφορες Υπηρεσίες του ΓΕΝΕ, ΚΕΣΕΝ, ΜΗΤΡΩΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΩΣΤΙΚΑ.


Άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και στελέχωση του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, τόσο σε ιατρικό όσο και σε λοιπό προσωπικό και τεχνικό εξοπλισμό, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση και η αναβαθμισμένη φροντίδα των συναδέλφων μας, εν ενεργεία και συνταξιούχων, και των οικογενειών τους.


Έγκαιρη προετοιμασία και έγκαιρη έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλες τις κατηγορίες πλοίων με ιδιαίτερο βάρος στις ΣΣΕ των Φορτηγών Πλοίων και ταυτόχρονα συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της πιστής τήρησης και εφαρμογής των Συμβάσεων και της κείμενης νομοθεσίας.


Επιπλέον, ο Προγραμματισμός Δράσης της Ομοσπονδίας, για την τρέχουσα χρονιά, περιλαμβάνει και τα παρακάτω ζητήματα.


Κατάργηση της άδικης φορολόγησης των συναδέλφων μας, όλων των ειδικοτήτων, λόγω της ιδιομορφίας και των ιδιαίτερα σκληρών και ανθυγιεινών συνθηκών του επαγγέλματος και της ανεκτίμητης προσφοράς τους στην Εθνική Οικονομία όπως όλα τα άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη, που σέβονται τους Ναυτικούς τους.


Άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση των Συνταξιούχων Συναδέλφων μας από τις αλλεπάλληλες περικοπές των συντάξεων κυρίων και επικουρικών, που υπέστησαν, με διασφάλιση του θεσμού των εφάπαξ και της απρόσκοπτης συνέχισης καταβολής τους.


Παράλληλα, τονίστηκε με έμφαση ότι η Ομοσπονδία μας σαφώς και δεν αποδέχεται και απορρίπτει, όχι μόνο την σωρεία των αντεργατικών νόμων που επιβλήθηκαν ειδικά για τον κλάδο μας, αλλά και όλους τους αντεργατικούς νόμους που αφορούν την Εργατική Τάξη της Χώρας μας, (Ν. 4714/2020, Ν. 4770/2021, Ν. 4808/2021) και θα είναι συμπαραταγμένη και αλληλέγγυα σε κάθε προσπάθεια και ενέργεια για την κατάργησή τους.

Πηγή