Τα 13 νέα όπλα κατά της φοροδιαφυγής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.5.24

Τα 13 νέα όπλα κατά της φοροδιαφυγής


Την ενεργοποίηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών οι οποίες θα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τους φορολογούμενους αλλά και τους ελεγκτές για την αποκάλυψη φορολογητέας ύλης σχεδιάζει εντός του 2024 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο η φορολογική διοίκηση ενεργοποιεί δεκάδες εφαρμογές που διευκολύνουν τη ζωή των φορολογούμενων αλλά και των ελεγκτών που έχουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε φορολογούμενο και επιχείρηση στο τάμπλετ τους κατά τη διενέργεια των ελέγχων, ενώ πλέον δημιουργούνται αφενός νέες μονάδες κρούσης για τον καλύτερο έλεγχο υποθέσεων που εμπλεκονται εφοριακοί και τελωνειακοί, αλλά και εξειδικευμένες διασταυρώσεις. 


Παράλληλα, η σύνδεση της ΑΑΔΕ με το κτηματολόγιο αναμένεται εντός του έτους εξέλιξη που θα βοηθήσει στον εντοπισμό περίεργων συναλλαγών ακόμα και αδήλωτων ακινήτων στην εφορία. 


Στις δράσεις και τα έργα του 2024 περιλαμβάνονται :


• Ενεργοποίηση συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (BANCAPP -Bank Account Nexus Crosscheck Application). Μέσω του BANCAPP συλλέγονται και αξιοποιούνται τα δεδομένα του αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, των κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών των ΑΦΜ για τα οποία έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου. Ο έλεγχος αφορά τόσο σε καταθέσεις, ρέπος, ασφαλιστικά προϊόντα, παράγωγα, μετοχές όσο και σε δάνεια και σε θυρίδες. Όπως αναφέρουν από τη φορολογική διοίκηση με την έκδοση εντολή ελέγχου εισοδήματος, αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση θα αποστέλλεται αίτημα στο BANCAPP. Σε διάστημα δύο ημερών η ΑΑΔΕ θα έχει τις σχετικές απαντήσεις για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας.


• Ολοκλήρωση της υποχρεωτικής διασύνδεσης ταμειακών μηχανών με POS και αποστολή δεδομένων.


• Ανάπτυξη εφαρμογής Ψηφιακού Πελατολογίου για συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών.


• Επέκταση και βελτίωση της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive για τον μερικό επιτόπιο έλεγχο 


• Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής - Επέκταση σε κλάδους της αγοράς και ανάπτυξη λειτουργικοτήτων για την παρακολούθηση της διακίνησης.


• Αξιοποίηση διαφοράς POS - eSend / myDATA για τη χρήση 2023 στο πλαίσιο διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων διαπίστωσης της εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων.


• Ψηφιακός έλεγχος πινακίδων κυκλοφορίας για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.


• Δημιουργία υποδομής και εφαρμογών για την τήρηση και την παρακολούθηση των μέσων ηλεκτρονικών πληρωμών (Μητρώο POS).


• Μητρώο Παροχών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.


• Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).


• Διασύνδεση της βάσης δεδομένων ακινήτων της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιο. Τα δεδομένα που υπάρχουν στο Ε9 θα διασυνδεθούν και θα διασταυρωθούν με τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να εντοπιστούν και να διορθωθούν αποκλίσεις στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί από τους ιδιώτες και από το Δημόσιο, αλλά και να αποκαλυφθούν και να αποτυπωθούν οι διαφορές και οι διεκδικήσεις μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου επί αμφισβητούμενων εκτάσεων. Σε όσες περιπτώσεις θα διαπιστώνονται διαφορές στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ και στο Κτηματολόγιο οι ιδιοκτήτες θα καλούνται να υποβάλουν διορθωτικές-τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 προκειμένου να διορθώσουν τις διαφορές και οι δηλώσεις Ε9 να συμφωνούν πλήρως με τις δηλώσεις του Κτηματολογίου.


• Ενέργειες παροχής στοιχείων από ιδρύματα υπηρεσιών πληρωμών αλλοδαπής για συναλλαγές κατοίκων Ελλάδας.


• Ανάπτυξη και υλοποίηση στατιστικής μεθοδολογίας και αναλυτικών μεθόδων για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

 Του Κώστα Κατίκου

Πηγή