Τριάντα πέντε (35) νέους φορητούς ασυρμάτους προμηθεύεται το Κ.Λ. Πειραιά - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.5.24

Τριάντα πέντε (35) νέους φορητούς ασυρμάτους προμηθεύεται το Κ.Λ. Πειραιά