Παραιτήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.5.24

Παραιτήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Λιμενοφύλακας, ο οποίος έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

8883 Λιμενοφύλακας ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Κυριάκος του Γεωργίου Λ/Σ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (Κ.Λ. ΡΟΔΟΥ)

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.