Αναγκαία αναβάθμιση για μεγαλύτερη ασφάλεια - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

15.5.24

Αναγκαία αναβάθμιση για μεγαλύτερη ασφάλεια


 Το σωτήριο “112” εκσυγχρονίζεται και ακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας – Ο διαγωνισμός από την Κοινωνία της Πληροφορίας, ύψους περίπου €24.000.000, θα συμβάλει στον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και θα ενισχύσει τον ρόλο της Πολιτικής Προστασίας

Μετατροπή-επιμέλεια κειμένου: «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ»

Tο 112 μεγαλώνει, γίνεται ισχυρότερο και αποκτά εικόνα. Ο διαγωνισμός από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το έργο «Αναβάθμιση/ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 112- ΝΕXT GENERATION 112 (NG112) για την ΙΑ την πολιτική προστασία» για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, ύψους περίπου 24.000.000 ευρώ αποκαλύπτει τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, η οποία μέσα σε λίγους μήνες το 2019 έθεσε σε λειτουργία το σύστημα που αποδείχθηκε σωτήριο σε δεκάδες περιπτώσεις.

Στόχος είναι το 112 να αλλάξει εκ βάθρων, να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον διαγωνισμό, μεταξύ άλλων:

• Θα βασίζεται αποκλειστικά σε υπηρεσίες Ιστού (Web Browser, RESTWebServices) και ασφαλή πρωτόκολλα ασφαλείας (HTTPS/SSL).
• Θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες γεωεντοπισμού ακριβείας με τη χρήση Advanced Mobile Location (AML) με τη συνδυαστική χρήση data SMS και HTTPS πρωτοκόλλου.
• Θα παρέχει υπηρεσίες γεωεντοπισμού over SIP σύμφωνα με τις προδιαγραφές μεγάλων κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων κινητής τηλεφωνίας.
• Θα μπορεί να υποστηρίξει την κλιμάκωση των υπηρεσιών σε περίπτωση μεγάλου συμβάντος με την απομακρυσμένη παροχή εργασίας ενσωματώνοντας όλες τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας και επίβλεψης των χρήστων.
• Θα παρέχει βασικές λειτουργικότητες μέσω κινητών τερματικών (έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablet).
• Θα παρέχεται η δυνατότητα Video Conference μεταξύ των χρήστων του NG -ECMS-112-SW με σύγχρονη τεχνολογία Web RTC.
• Θα υποστηρίζει αναζήτηση διευθύνσεων, σταυροδρομιών, τοπωνυμίων και σημείων ενδιαφέροντος από δεδομένα διαφορετικών παρόχων με εύκολη ανανέωση των δεδομένων χωρίς να είναι αναγκαία η υποστήριξη από τον ανάδοχο.
• Θα είναι Cloud-ready για μελλοντική μεταφορά σε κυβερνητικό νέφος.

Προκειμένου να υπάρξει ισότιμη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία καθώς και για τη βελτίωση της προσβασιμότητας θα δημιουργηθεί εφαρμογή (MobileApp 112 Total Conversation) για συσκευές Android και iOS, που θα προσφέρει :
• Επικοινωνία σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου κινητής, αλλά μόνον WI- FI .
• Ενα βελτιστοποιημένο περιβάλλον επικοινωνίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες τωνΑμεΑ και διαρκώς εξελισσόμενο.
• Silent button: Σιωπηλή αναγγελία περιστατικού (π.χ. σε περιπτώσεις ομηρίας).
• Οδηγίες προστασίας ακόμα και όταν ο χρήστης βρίσκεται εκτός δικτύου.

Συντονισμός φορέων

Το έργο κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμο αφού αναμένεται να ενισχύσει τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Πολιτική Προστασία, Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή) μέσω της υιοθέτησης και αξιοποίησης τεχνολογιών επόμενης γενεάς και να αναβαθμίσει τον ρόλο της Πολιτικής Προστασίας ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και την εμπιστοσύνη τους προς τους Φορείς Δημόσιας Ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αξία έχει η εφαρμογή Mobile 112 Total Conversation με στόχο την υποστήριξη ομάδων ΑμεΑ παρέχοντας προηγμένες δυνατότητες για αποστολή στοιχείων καλούντα, πραγματοποίηση βίντεο κλήσεων και ανταλλαγής κειμένου σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή θα υποστηρίζει τόσο το λειτουργικό σύστημα Google Android όσο και λειτουργικό σύστημα Apple iOS.

Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης βίντεο κλήσεων και βίντεο συνδιαλέξεων μεταξύ πολιτών που κάνουν χρήση της εφαρμογής 112 Mobile Total Conversation. Eπίσης το ίδιο υποσύστημα θα δίνει τη δυνατότητα SMS-to-VideoCall σε λοιπά έξυπνα κινητά.

Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός πως το 112 AML επιτρέπει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να προσδιορίζουν αυτόματα και με ακρίβεια την τοποθεσία του καλούντος, βοηθώντας τις να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην έκτακτη κατάσταση. Μέσω της τεχνολογίας AML ένα σύστημα 112-PSAP μπορεί αυτόματα να ανακτά και να μεταδίδει τις πληροφορίες της τοποθεσίας του καλούντος, συμπεριλαμβανομένων των συντεταγμένων γεωγραφικού πλάτους και μήκους. Για τις ανάγκες του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει τη λήψη δεδομένων τόσο μέσω SMS όσο και μέσω HTTPS.

Μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και λογισμικού θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ ο ανάδοχος θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα eLearning και να διαμορφώσει (και επικαιροποιήσει) σειρά μαθημάτων που θα περιλαμβάνουν βιντεομαθήματα, καθώς και σύστημα αξιολόγησης μέσα από το οποίο οι χρήστες θα λαμβάνουν βεβαίωση ικανοποιητικής χρήσης του λογισμικού. Επίσης, θα εκτελέσει δράσεις δημοσιότητας (ενημερωτικά σποτ, ημερίδες κ.ά.) οι οποίες αποσκοπούν στην άμεση ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με το αντικείμενο και τα οφέλη του έργου.

Μετατροπή-επιμέλεια κειμένου: «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ»