Προαγωγή Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτων της σχολής δοκίμων Λιμενοφυλάκων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

24.8.22

Προαγωγή Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτων της σχολής δοκίμων Λιμενοφυλάκων

 


Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 27 Ιουλίου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

1. Προάγεται η Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΛΥΣΣΑΡΗ Σοφία του Ιωάννη (Α.Μ.7161), στον βαθμό της Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έπειτα από εγγραφή της στον Πίνακα Α’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του π.δ. 81/2012.

2. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ Γεώργιος του Σταύρου (Α.Μ. 3378), απόφοιτος της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, επειδή συμπλήρωσε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, από 23 Απριλίου 2019, ημερομηνία κύρωσης των πινάκων τακτικών κρίσεων έτους 2019 των Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012. 

4. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΜΗΤΣΙΑΚΗΣ Γεώργιος του Ηλία (Α.Μ. 5869) στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, επειδή συμπλήρωσε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, από 13 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4532/2018 (Α΄63) σε συνδυασμό με την περ. ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 και του άρθρου 65 του ν. 4504/2017 (Α΄184). 

(Αρ. εγκρ. ΒεΒ. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 12883/29-07-2022) 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ