Άκυρη η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων; - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.8.22

Άκυρη η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων;


Σοβαρά τα ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων του 2022.

Βασικό ερώτημα: Η ανάρτηση του πίνακα των τακτικών μεταθέσεων θα γίνει εν καιρώ; 

Η γνωστοποίηση των στοιχείων με σχετικό πίνακα αφορούν κυρίως τα μετατιθέμενα στελέχη, είναι υποχρέωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (έτσι προβλέπεται από το ΠΔ 11/21) και αυτό έπρεπε να γίνει πριν την επίδοση των μεταθέσεων!!!


Σύμφωνα με το π.δ. 11
Άρθρο 40

Δημοσιότητα τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων το Γραφείο Μηχανογράφησης της
Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναρτά στον υπηρεσιακό διαδικτυακό ιστότοπο της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται σε στήλες τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Οι Υπηρεσίες, τα πλοία και τα σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που στελεχώνονται με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων.

β) Ο αριθμός Μητρώου των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατίθενται με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων. Ο αριθμός Μητρώου των μετατιθεμένων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στοιχίζεται στην Υπηρεσία στην οποία μετατίθενται.

γ) Ο αριθμός των μορίων των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.τα οποία μετατίθενται με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια. Ο αριθμός των μορίων στοιχίζεται στον αριθμό Μητρώου των μετατιθεμένων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στην Υπηρεσία στην οποία μετατίθενται.

δ) Οι Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατίθενται με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων. Οι Υπηρεσίες προέλευσης στοιχίζονται στον αριθμό μορίων και στον αριθμό Μητρώου των μετατιθεμένων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στην Υπηρεσία στην οποία μετατίθενται.


Μήπως τελικά η  ικανοποίηση όλων των προσφυγών κατά των αποφάσεων των τακτικών μεταθέσεων 2022 είναι μονόδρομός ;