Παραλαβής δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

6.12.22

Παραλαβής δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών

 


Έγκριση παραλαβής δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της αριθ. Τ22/2021 Σύμβασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2 ου, όπως τροποποιήθηκε με   την αριθ. Τ23/2022 Σύμβαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, άνευ επιβολής έκπτωσης επί της συμβατικής τιμής