Τακτικές μεταθέσεις έτους 2023 – Ανακοινώθηκαν οι πίνακες των μορίων και των κενών θέσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

13.12.22

Τακτικές μεταθέσεις έτους 2023 – Ανακοινώθηκαν οι πίνακες των μορίων και των κενών θέσεων


 Ανακοινώθηκαν οι πίνακες των μορίων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των κενών θέσεων για τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2023.

Οι εν λόγω πίνακες βρίσκονται αναρτημένοι στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://portal.hcg.gr → ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. → ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ → Δ.Π

Σε περίπτωση που τα στελέχη διαπιστώσουν απόκλιση σε κάποιο από τα στοιχεία του πίνακα του αριθμού των μορίων, να υποβάλουν αιτιολογημένη αναφορά στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. Α’ (dp.metatheseis@hcg.gr), ώστε να γίνουν οι τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις.

Σχετικές αναφορές να έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την 20-12-2022.