Πως θα δοθούν τα 600 ευρώ στους αστυνομικούς και λιμενικούς - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.12.22

Πως θα δοθούν τα 600 ευρώ στους αστυνομικούς και λιμενικούς


Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», με την οποία προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Δεκέμβριο 2022

 Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις της τροπολογίας ορίζουν ότι χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ, κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2022 στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η συγκεκριμένη παροχή δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών και διέπεται από ειδικό φορολογικό καθεστώς.(το ποσό υπόκειται σε φορολόγηση 20% και σε κράτηση υπερ ΤΑΛΣ 3% και Εισφορά Αλληλεγγύης 2%. Συνολικά δλδ 25%.)

 Περαιτέρω ορίζεται ότι η ενίσχυση περικόπτεται ανάλογα στην περίπτωση που ένστολο προσωπικό ευρίσκεται σε απόσπαση στο εξωτερικό ή για λόγους πειθαρχίας εκτίει ποινή αργίας ή τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή τελεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας

Το κείμενο της τροπολογίας ΕΔΩ

 Πηγή