Προαγωγή σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη σχολή δοκίμων υπαξιωματικών Λ.Σ. στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

15.12.22

Προαγωγή σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη σχολή δοκίμων υπαξιωματικών Λ.Σ. στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την την 23 Νοεμβρίου 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311) και της περ. α της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):

Προάγονται οι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ): 

1. ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ Σπυρίδων του Γεωργίου (ΑΜ 4164)

2. ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ Στυλιανός του Ανδρέα (ΑΜ 4173)

3. ΠΑΤΣΗΣ Χρήστος του Παναγιώτη (ΑΜ 4183)

4. ΛΕΦΑΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4186)

5. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος του Χρήστου (ΑΜ 4187)

6. ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ Γεώργιος του Στεφάνου (ΑΜ 4188)

7. ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ Σάββας του Παντελή (ΑΜ 4191)

8. ΚΟΥΡΤΗΣ Αλέξανδρος του Ζήσιμου (ΑΜ 4197)

9. ΠΑΘΕΚΑΣ Ιωάννης του Αναστασίου (ΑΜ 4198)

10. ΚΟΡΙΝΙΩΤΗΣ Θεόδωρος του Στάμου (ΑΜ 4200)

11. ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4203)

12. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Σπυρίδων του Αλεξάνδρου (ΑΜ 4205)

13. ΕΓΓΛΕΖΟΣ Παναγιώτης του Ιωάννη (ΑΜ 4206)

14. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Οδυσσέας του Ελευθερίου (ΑΜ 4210)

15. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Κωνσταντίνος του Σταύρου (ΑΜ 4211)

16. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Γεωργίου (ΑΜ 4212)

17. ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ Ραφαήλ του Χρήστου (ΑΜ 4214)

18. ΤΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ Χριστόφορος του Πέτρου (ΑΜ 4215)

19. ΜΑΝΤΕΛΗΣ Αναστάσιος του Χαραλάμπους (ΑΜ 4216)

20. ΟΡΦΑΝΟΣ Ελευθέριος του Σπυρίδωνος (ΑΜ 4220)

21. ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Ιωάννης του Χαραλάμπους (ΑΜ 4228)

22. ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ Παύλος του Πέτρου (ΑΜ 4230)

23. ΚΑΠΟΤΑΣ Μιλτιάδης του Γεωργίου (ΑΜ 4233)

24. ΚΟΛΥΒΑΣ Μιλτιάδης του Βασιλείου (ΑΜ 4234)

25. ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ Τρύφωνας του Παναγιώτη (Α.Μ.4235)

26. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ Δημήτριος του Ευαγγέλου (ΑΜ 4238)

27. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ 4239)

28. ΚΟΡΙΖΗΣ Διονύσιος του Νικολάου (ΑΜ 4240)

29. ΡΕΣΒΑΝΗΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (ΑΜ 4241)

30. ΛΑΦΗΣ Γεώργιος του Ευαγγέλου (ΑΜ 4242)

31. ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Μεθόδιος του Νικολάου (ΑΜ 4246)

32. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου (ΑΜ 4251)

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 04 Νοεμβρίου 2022, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ