ΠΟΕΠΛΣ: Ζητάμε την έναρξη χορήγησης δανείων και την προκαταβολή εφάπαξ από το ΤΑΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

7.12.22

ΠΟΕΠΛΣ: Ζητάμε την έναρξη χορήγησης δανείων και την προκαταβολή εφάπαξ από το ΤΑΛΣ


 Παρέμβαση ΠΟΕΠΛΣ για τη χορήγηση δανείων από το ΤΑΛΣ:


“Αξιοποιώντας την εκπροσώπησή μας στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.), επανειλημμένως έχουμε καταθέσει την πρότασή μας για την ενεργοποίηση της παρ. 3 του άρθρ. 12 του Β.Δ 160/1970 (Α΄44), με το οποίο δύναται η χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους και δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος από το ΤΑΛΣ.


Υπενθυμίζουμε ότι η αναστολή χορήγησης δανείων πραγματοποιήθηκε το 1994 κατόπιν υπόδειξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο ευρύτερο πλαίσιο της τότε ασκούμενης οικονομικής πολιτικής για συγκράτηση δαπανών και δραστική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας.


Η σταθεροποίηση των πλεονασματικών χρήσεων του Ταμείου και του εν γένει δημοσιονομικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τον διαφαινόμενο περιορισμό των υποχρεώσεων του Ταμείου για καταβολή εφάπαξ βοηθημάτων, κυρίως λόγω αύξησης του χρόνου θεμελίωσης του δικαιώματος συνταξιοδότησης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., θέτουν την προοπτική χορήγησης δανείων ως βάσιμη, εφικτή αλλά και επιθυμητή δυνατότητα.


Επιπροσθέτως η χορήγηση δανείων όχι μόνο δε θα κλονίσει τα ταμειακά διαθέσιμα αλλά μπορεί να αποδειχτεί αποτελεσματική στην καλύτερη αξιοποίηση των χρηματικών κεφαλαίων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του Ταμείου.


Για τους λόγους αυτούς ζητήσαμε να τεθεί ως θέμα Ημερήσιας Διάταξης στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου «Έναρξη χορήγησης δανείων στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) από το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.)» με σκοπό τη συνολική προσέγγιση και θεώρηση του θέματος, των μέχρι σήμερα ενεργειών και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ως προς ολοκλήρωση υλοποίησης του εν λόγω αιτήματος.


Παράλληλα ζητήσαμε να διερευνηθεί από το Ταμείο η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής εφάπαξ στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 20ετούς υπηρεσίας.


Τέλος, στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης της εν γένει λειτουργίας του Τ.Α.Λ.Σ., αλλά και για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία για τα προαναφερόμενα ζητήματα αιτηθήκαμε συνάντηση με τη Διοίκηση του ΤΑΛΣ.”