Προσβολή προσωπικότητας με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.3.23

Προσβολή προσωπικότητας με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης


 Οι αναρτήσεις εξυβριστικού και δυσφημιστικού σκοπού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο και η μη διαγραφή αυτών προσβάλλουν την προσωπικότητα του αιτούντος

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2023

 

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι καθ’ ων προέβησαν επανειλημμένα σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εις βάρος του αιτούντος.

Παρά το γεγονός ότι δεν προκύπτει ακριβώς ο χρόνος ανάρτησής τους, δεν έχουν προβεί σε διαγραφή αυτών, ενάντια στην εκδοθείσα προσωρινή διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών, με την οποία οι καθ’ ων υποχρεούνται να απέχουν προσωρινά από κάθε ενέργεια που προσβάλλει την προσωπικότητα του αιτούντος (εξύβριση, απειλή, δυσφήμηση) με οποιονδήποτε τρόπο (δια ζώσης, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.)

Το δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων έκρινε κατά πιθανολόγηση ότι προσβάλλεται η προσωπικότητα του αιτούντος, από τις επίδικες αναρτήσεις, το περιεχόμενο των οποίων ακόμη και αν εδράζεται επί πραγματικού γεγονότος και από δικαιολογημένη αγανάκτηση προκύπτει ότι έχει σκοπό εξυβριστικό και δυσφημιστικό.

 

Απόσπασμα απόφασης

Μετά το ως άνω επεισόδιο, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν έγγραφο, περί τον Φεβρουάριο του 2022, η δεύτερη των καθ’ ων έκανε ανάρτηση στο ίντερνετ με κείμενο «Ο καλύτερος επιχειρηματίας της Πάτρα!!!!! Δολοφόνε.

[..] Δεν προκύπτει όμως ο χρόνος που έγιναν οι ως άνω αναρτήσεις. Πάντως, προκύπτει ότι έχουν προβεί επανειλημμένα στις ως άνω αναρτήσεις.

Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι δεν έχουν προβεί σε διαγραφή των ως άνω αναρτήσεων, παρά το γεγονός ότι με την από 13.1.2022 Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών, υποχρεούνται να απέχουν προσωρινά από κάθε ενέργεια που προσβάλλει την προσωπικότητα του αιτούντος (εξύβριση, απειλή, δυσφήμηση) με οποιονδήποτε τρόπο (δια ζώσης, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.).

Επομένως, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μετά την πάροδο 10 μηνών δεν σημειώθηκε κάποιο άλλο επεισόδιο, πιθανολογείται ότι προσβάλλεται η προσωπικότητα του δράστη, από τις αναφερόμενες αναρτήσεις, το περιεχόμενο των οποίων ακόμη και αν εδράζεται επί πραγματικού γεγονότος και από δικαιολογημένη αγανάκτηση προκύπτει ότι έχει σκοπό εξυβριστικό και δυσφημιστικό.

Επομένως, δεδομένου ότι η προσβολή της προσωπικότητας είναι ενεργή και διαρκής, λόγω της μη διαγραφής των ως άνω αναρτήσεων, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης 125/2023 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών στο dsanet.gr

Πηγή