Ενημέρωση για αναγνώριση «μάχιμης» 5ετίας ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.10.23

Ενημέρωση για αναγνώριση «μάχιμης» 5ετίας ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής


 -Περαιτέρω πληροφορίες και ενέργειες της Π.Ο.Λ και των πρωτοβάθμιων Ενώσεων .  

-Γνωμοδότηση του Εργατολόγου Οικονομολόγου κ. Θεόδωρου ΞΟΥΛΟΥ (εδώ)

 

Σε συνέχεια της από 18/08/2023 ανακοίνωσής  μας (εδώ) η Ομοσπονδία μας απευθύνθηκε στον Εργατολόγο Οικονομολόγο κ. Θεόδωρο ΞΟΥΛΟ με τον οποίο συνεργάζεται σε θέματα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει αναφορικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής.  

 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Εργατολόγου Οικονομολόγου κ. Θεόδωρου ΞΟΥΛΟΥ ισχύουν όσα είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη παρέμβασή μας όπου σε συνέχεια έκδοσης την 14/08/2023 της υπ’ αριθμ. 43/2023 Εγκύκλιου του e-ΕΦΚΑ ενημερώσαμε τους συναδέλφους ότι σύμφωνα με αυτή δίνεται πλέον η δυνατότητα για χρήση της «μάχιμης» 5ετίας είτε ως συντάξιμος ή, εναλλακτικάως χρόνος πραγματικής ασφάλισης δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής.

 

Γνωρίζουμε πως στο χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις προκειμένου η ανωτέρω εγκύκλιος του ΕΦΚΑ να τροποποιηθεί και στην ουσία να απαλειφθεί  για όλους τους υπηρετούντες στα Σ.Α η δυνατότητα αναγνώρισης της «μάχιμης» 5ετίας ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης .

 

Μια από τις αιτιολογίες που προβάλλονται από όσους επιδιώκουν αυτό το πισωγύρισμα είναι η διασάλευση της ιεραρχίας .

 

Η Ομοσπονδία μας όμως ήδη έχει προβεί στις νομικές εκείνες ενέργειες που απαιτούνται  σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους της και τον Εργατολόγο Οικονομολόγο κ. Θεόδωρο ΞΟΥΛΟ  προκειμένου τα μέλη μας να διατηρήσουν τα κεκτημένα ασφαλιστικά τους δικαιώματα που γεννά  η υπ’ αριθμ. 43/2023 Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ. 


Πληροφορίες :  Πρόεδρος Κυράνης Κώστας   6996708075

                          Α΄Αντιπρόεδρος  Πλαστουργός Χαράλαμπος τηλ. 6948536946

                         Υπεύθυνος Επικοινωνίας  Αθουσάκης Εμμανουήλ  τηλ. 6906571610