Διαγραφή έξι (6) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και κατάταξη ισάριθμων επιλαχόντων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.10.23

Διαγραφή έξι (6) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και κατάταξη ισάριθμων επιλαχόντων


 Διαγραφή έξι (6) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και κατάταξη ισάριθμων επιλαχόντων

Δείτε εδώ όλα τα ονόματα