Συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην Άσκηση Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων «BALKAN SPIRIT – 23» - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

1.10.23

Συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην Άσκηση Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων «BALKAN SPIRIT – 23»


 Από την Δευτέρα 25 έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην Άσκηση Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΔ – ΔΕΕ) με την ονομασία «BALKAN SPIRIT – 23» που πραγματοποιήθηκε στην Ρουμανία.


Η Άσκηση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ ως προς τις συνεργασίες των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα των Ειδικών Επιχειρήσεων με φίλες και σύμμαχες Χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, και συνέβαλε στην ενίσχυση της υφιστάμενης στρατιωτικής συνεργασίας, καθώς και στην επαύξηση της διαλειτουργικότητας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΕΔ – ΔΕΕ των συμμετεχουσών Χωρών, στην αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών απειλών στο ευαίσθητο γεωπολιτικό περιβάλλον των Βαλκανίων.


Η «BALKAN SPIRIT – 23» είναι άσκηση τύπου LIVEX/FTX (Live Exercise/Field Training Exercise), και κατά την διάρκειά της υλοποιήθηκαν οι παρακάτω επιχειρησιακές δραστηριότητες:Αεραποβατικές και Αεροκίνητες Επιχειρήσεις.

Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης (ΒΜΤΑ) – Άμεσης Αντίδρασης (Close Quarter Combat – CQC).

Παροχή Α΄ Βοηθειών Πεδίου Μάχης (Tactical Combat Casualty Care – TCCC).


Στην Άσκηση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα από την Βουλγαρία και την Ρουμανία. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με 1 Επιχειρησιακή Ομάδα (Special Operations Task Unit – SOTU) από προσωπικό της Ε΄ Μοίρας Καταδρομών της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ και της Σχολής Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων (ΔΕΔ) του ΓΕΣ.


Η Ελληνική συμμετοχή στην «BALKAN SPIRIT – 23» αποδεικνύει έμπρακτα τον ενεργό ρόλο της Χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, ενώ ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία να προβληθούν οι δυνατότητες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων συνεργαζόμενες με αντίστοιχες Βαλκανικών Χωρών, με κοινό σκοπό την συμβολή τους στην διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας.