Ποιοι αναγνωρίζουν πλασματικά στο Δημόσιο - Να υπολογίζεται και η ανεργία ζητά η ΑΔΕΔΥ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

17.10.23

Ποιοι αναγνωρίζουν πλασματικά στο Δημόσιο - Να υπολογίζεται και η ανεργία ζητά η ΑΔΕΔΥ


 Το σύνολο σχεδόν των δημοσίων υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται αναγνωρίζουν πλέον και πλασματικά χρόνια.


Με τα παλαιά όρια συνταξιοδότησης, ναι μεν κάποιας συνταξιοδοτείται με 35ετία, αλλά η ανταποδοτική σύνταξη υστερεί κατά σχεδόν 13 ποσοστιαίες μονάδες. Με 35ετία ο ασφαλισμένος λαμβάνει το 37,31% του μέσου όρου των μεικτών αποδοχών από το 2002 μέχρι την ημέρα κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, συν τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενώ εάν αναγνωρίσει και 5 πλασματικά έτη θα λάβει το 50,01%.


Ωστόσο, για την αναγνώριση των πλασματικών ετών οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να εντοπίσουν χρόνο από στρατό (άνδρες), παιδιά (άνδρες και γυναίκες), σπουδές κ.λπ., αλλά εάν δεν υπάρχει πτυχίο για μια γυναίκα χωρίς οικογένεια, σχεδόν δεν υπάρχει τρόπος αναγνώρισης πλασματικών.


Αναγκαστικά πρέπει να εργαστεί 40 έτη για να λάβει μια κάπως πιο ικανοποιητική σύνταξη.


Ασφαλιστικά κενά

Και αυτό γιατί στο δημόσιο δεν αναγνωρίζονται οι κενοί χρόνοι ασφάλισης (ανεργία).


Στο θέμα επανέρχεται η ΑΔΕΔΥ και με έγγραφό της στον υπουργό Εργασίας Άδωνη Γεωργιάδη και ζητεί να έχουν την ίδια ευχέρεια με τον ιδιωτικό τομέα και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Συγκεκριμένα η ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων προτείνεται την προσθήκη του παρακάτω εδαφίου στον άρθρο 11 παρ. 6 του Π.Δ. 169/2007:


«Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και μετά, θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο και ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης μεταξύ περιόδων ασφάλισης. Σε περίπτωση που υπάρχει χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος χωρίς εξαγορά, ο οποίος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης αλλά μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.»


Έως 12 πλασματικά έτη

Να σημειωθεί ότι τα πλασματικά έτη από τα παιδιά στο δημόσιο υπολογίζονται πέραν των λοιπών 7 πλασματικών ετών (σπουδές, στρατός, άδεια ανατροφής τέκνων κ.α.), με αποτέλεσμα όσοι έχουν τρία παιδιά να δύνανται να αναγνωρίσουν έως και 12 πλασματικά έτη.

Να σημειωθεί ότι ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, καθώς και των ημερών επιδότησης λόγω ασθένειας ή τακτικής ανεργίας, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση, δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε ποσού εκ μέρους του ασφαλισμένου για την προσμέτρηση του εν λόγω χρόνου.

Να σημειωθεί ότι πέραν της προσαύξησης της σύνταξης, τα πλασματικά έτη είναι χρήσιμα και για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 25ετία, 35ετία η 37 έτη.

Μάλιστα, η αναγνώριση πλασματικών μπορεί να γίνει και με αίτηση που κατατίθεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης, ενώ τα εν λόγω έτη «κολλάνε» σε συγκεκραμένο χρόνο στο παρελθόν. Με αποτέλεσμα θα θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα με ευνοϊκό καθεστώς…

Δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τα νέα αυξημένα ηλικιακά όρια που θεσπίστηκαν μετά το 2010 (πέραν του 58ου σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, πέραν του 60ού στα Βαρέα, πέραν του 50ό ή 55ου για τις μητέρες με ανήλικο ή με όριο ηλικίας σε δημόσιο και ΔΕΚΟ για πρόσληψη προ του 198).

Πηγή 

Γράφει ο Χρήστος Μέγας