Τι ισχύει για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.10.23

Τι ισχύει για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα

 


 Η Ελλάδα είναι από τις χώρες της Ευρώπης που δεν αναγνωρίζουν τον πολιτικό γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Αναγνωρίζει μόνο το σύμφωνο συμβίωσης και αυτό για περιουσιακά ζητήματα εν ζωή αλλά και κληρονομικά  θέματα σε περίπτωση θανάτου.


Ήδη απόφαση του Αρείου Πάγου, η υπ’ αριθμόν  1428 / 2017  έκρινε ως ανυπόστατο τον πολιτικό γάμο ενός ομόφυλου ζευγαριού  που είχε γίνει στο δημαρχείο της Τήλου το 2008. Η υπόθεση απασχόλησε αρκετά χρόνια την Δικαιοσύνη με το Εφετείο Δωδεκανήσου να εκδίδει απόφαση  για ακύρωση του γάμου  για την οποία προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο οι ενδιαφερόμενοι .Σύμφωνα με αυτή την απόφαση:


«υπό το κρατούν νομικό καθεστώς στην Ελλάδα δεν νοείται πολιτικός γάμος μεταξύ ομοφύλων, είναι δε έτερο το ζήτημα, αν υφίσταται ανάγκη σχετικής νομοθετικής ρυθμίσεως, όπως ήδη έχουν πράξει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός για το οποίο αναπτύσσεται κατά τα τελευταία έτη και στη χώρα μας ευρεία επιστημονική και κοινωνική συζήτηση για το θέμα αυτό. Επομένως, ο πρώτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως, με τον οποίο οι αναιρεσείοντες επικαλούνται τα αντίθετα, και συγκεκριμένα ότι το Εφετείο κρίνοντας με την προσβαλλόμενη απόφασή του ως ανυπόστατο το μεταξύ τους πολιτικό γάμο, για το λόγο ότι είναι ομόφυλοι, παραβίασε τα άρθρα 1372 εδ. γ’ ΑΚ, 8 και 12 της ΕΣΔΑ και 23 ΔΣΑΠΔ, που έχουν υπερνομοθετική ισχύ, υπέπεσε στην από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ πλημμέλεια, είναι αβάσιμος».


Στο σκεπτικό της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου εντοπίζονταν σημεία  που έδειχναν και τα κενά  στην ερμηνεία των νόμων όπως: «αναφύεται το αναγκαίο για το υποστατό του γάμου ζήτημα, ποιοι μπορεί να είναι οι “μελλόνυμφοι” που αναφέρονται στην πιο πάνω διάταξη, (άρθρου 1367 ΑΚ,)   και συγκεκριμένα, αν μπορούν να είναι πρόσωπα που ανήκουν στο ίδιο φύλο. Εκ πρώτης όψεως είναι προφανές ότι η γραμματική ερμηνεία της διατάξεως δεν προσφέρει λύση στο ζήτημα, καθώς η λέξη “μελλόνυμφοι” δεν προσδιορίζει χαρακτηριστικό φύλου. Προ αυτού του κενού είναι αναγκαία η προσφυγή στο σκοπό του νόμου και τη βούληση του νομοθέτη, όπου με τον όρο αυτό δεν νοείται φυσικά μόνο ο εθνικός νομοθέτης, δηλαδή οι κανόνες της εσωτερικής έννομης τάξεως, αλλά και οι διεθνείς συνθήκες, οι οποίες κατά ρητή συνταγματική διάταξη (άρθρο 28 παρ. 1 Συντάγματος) υπερισχύουν των κοινών νόμων.


Αν και η  κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός  έχουν εξαγγείλει ότι εντός τετραετίας θα έρθει η νομοθετική ρύθμιση για να  τη νομιμότητα των πολιτικών γάμων μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών   μέχρι σήμερα   δεν έχει παρουσιαστεί κάτι  επίσημα.


Νόμιμοι οι πολιτικοί γάμοι ομόφυλων ζευγαριών σε πολλές χώρες της Ευρώπης

Σε αντίθεση με την Ελλάδα στην Ευρώπη όλο και περισσότερες χώρες  νομιμοποιούν τους πολιτικούς γάμους ομόφυλων ζευγαριών Η πρώτη χώρα που ψήφισε  τον σχετικό νόμο στον κόσμο ήταν η Ολλανδία το 2000 και ακολούθησαν το Βέλγιο το 2003, η Ισπανία το  2005, η Σουηδία και η Νορβηγία το 2009, η Πορτογαλία το 2010, η Δανία το 2012, η Γαλλία το 2013, η Μεγάλη Βρετανία  το 2014 , η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία το 2015, η Γερμανία και η Μάλτα το 2017, η Αυστρία  το 2019, η Ελβετία  το 2020, η Σλοβενία  το 2022  και  η Εσθονία πριν από λίγους μήνες.


Στην Αμερική οι πολιτικοί γάμοι μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών είναι νόμιμοι από το 2015 και μετά από δικαστική απόφαση ενώ νόμιμοι είναι στον Καναδά αλλά στη Νέα Ζηλανδία αλλά και σε άλλες  χώρες του κόσμου.

Πηγή