Προαγωγή τριάντα έξι (36) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απόφοιτων της Σχολής Δοκίμων Λ/Φ, στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.2.24

Προαγωγή τριάντα έξι (36) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απόφοιτων της Σχολής Δοκίμων Λ/Φ, στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 12 Νοεμβρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις: 

 α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311),

 β) της παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύει, και

 γ) των άρθρων 15, 16 και 17 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει.

 2. Το π.δ. 87/2023 (Α΄ 151).

 3. Την 2412.7/38291/23.05.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων διακοσίων δώδεκα (212) Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, έτους 2023, που συνέταξε το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2023:

 Προάγονται οι κάτωθι Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων:

1. ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ Ευγενία του Μιχαήλ (ΑΜ 3980)

2. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ Ξένη του Γεράσιμου (ΑΜ 3984)

3. ΜΠΟΜΠΑΚΗ Ιωάννα του Ευάγγελου (ΑΜ 3987)

4. ΓΙΩΓΙΑ Ιωάννα του Ευάγγελου (ΑΜ 3992)

5. ΠΕΡΡΟΥ Νικολέττα του Παναγιώτη (ΑΜ 4064)

6. ΖΩΗ Μαριάννα του Βασιλείου (ΑΜ 4116)

7. ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Χριστόφα (ΑΜ 7316)

8. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Ελευθέριου (ΑΜ 7442)

9. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Παύλος του Λαζάρου (ΑΜ 7144)

10. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Ιωάννης του Ζώη (ΑΜ 7182)

11.Τ ΣΑΛΟΥΧΑΣ Ιωάννης του Στυλιανού (ΑΜ 7221)

12. ΜΠΕΚΑΣ Νικόλαος του Χριστόφορου (ΑΜ 7247)

13. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος του Γρηγορίου (ΑΜ 7251)

14. ΤΣΑΜΑΚΗΣ Κοσμάς του Δημητρίου (ΑΜ 7264)

15. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θεόδωρος του Παναγιώτη (ΑΜ 7266)

16. ΡΑΓΖΗΣ Σπυρίδων του Φωτίου (ΑΜ 7291)

17. ΚΩΣΤΕΛΛΕΝΟΣ Γεώργιος του Νικολάου (ΑΜ 7299)

18. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θωμάς του Αθανασίου (ΑΜ 7314)

19. ΒΓΕΝΗΣ Γεώργιος του Αναστασίου (ΑΜ 7317)

20. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γεώργιος του Μιχαήλ (ΑΜ 7344)

21. ΧΑΛΚΙΑΣ Βασίλειος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 7382)

22. ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ευάγγελος του Ευσταθίου (ΑΜ 7394)

23. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός του Γεωργίου (ΑΜ 7417)

24. ΓΚΙΡΤΣΟΥ Ιωάννης του Παναγιώτη (ΑΜ 7432)

25. ΔΗΜΗΤΡΑΤΖΟΣ Βασίλειος του Ανδρέα (ΑΜ 7449)

26. ΑΓΙΑΣΩΤΗΣ Αντώνιος του Γεωργίου (ΑΜ 7460)

27. ΔΑΓΚΟΥΡΑΣ Ευάγγελος του Γεωργίου (ΑΜ 7472)

28. ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ Παναγιώτης του Αναστασίου (ΑΜ 7474)

29. ΒΛΑΧΑΒΑΣ Θεόδωρος του Νικολάου (ΑΜ 7478)

30. ΜΟΥΤΟΣ Παναγιώτης του Πέτρου (ΑΜ 7479)

31. ΚΑΤΣΑΝΟΣ Χρήστος του Ηλία (ΑΜ 7490)

32. ΛΑΖΙΝΟΣ Αχιλλέας του Σωτηρίου (ΑΜ 7496)

33. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Σπυρίδων του Πάνου-Λεονάρδου (ΑΜ 7522)

34. ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ Βασίλειος του Χρήστου (ΑΜ 7493)

35. ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ Γεράσιμος του Λεωνίδα (ΑΜ 7509)

36. ΚΑΡΑΛΗΣ Βασίλειος του Ευάγγελου (ΑΜ 4104)

στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, της προαγωγής τους λογιζομένης από 03.11.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και την περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ