Ονομασία ενενήντα ενός (91) Λιμενοφυλάκων Εκπαιδευτικής Σειράς 2021-2022 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

7.2.24

Ονομασία ενενήντα ενός (91) Λιμενοφυλάκων Εκπαιδευτικής Σειράς 2021-2022


 Ονομάζονται Λιμενοφύλακες από 26-01-2024, οι κάτωθι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες Εκπαιδευτικής Σειράς 2021-2022, που αποφοίτησαν ευδόκιμα από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων την ανωτέρω ημερομηνία κατά την ακόλουθη σειρά επιτυχίας: