Δίνει €99 εκατομμύρια για έξι (06) παράκτια πλοία άνω των 30 μ. το ΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.4.24

Δίνει €99 εκατομμύρια για έξι (06) παράκτια πλοία άνω των 30 μ. το ΛΣ


 Μετά την ατυχή κατάληξη του δεύτερου προγράμματος προμήθειας 2+2 παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των τριάντα (30) μέτρων, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ επανέρχεται με ανακοίνωση πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης (λήξη διαβούλευσης: 2/5/2024) για την προμήθεια έξι (06) παράκτιων περιπολικών πλοίων μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού €99.000.000._

Δείτε την ανακοίνωση παρακάτω και τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΔΩ:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.