ΟΛΠ: Νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος – Πώς διαμορφώθηκε στο νέο ΔΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

30.4.24

ΟΛΠ: Νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος – Πώς διαμορφώθηκε στο νέο ΔΣ


 Τον ορισμό νέου προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ανακοίνωσε η ΟΛΠ, μετά την αποδοχή της παραίτησης του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. YU ZengGang, και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Zhang Anming.


Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η ΟΛΠ αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:


– Την αποδοχή της παραίτησης του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. YU ZengGang και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Zhang Anming.


– Την εκλογή των κ. LIN Ji και SU Xudong ως μελών ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020 και καλύπτει την κατάλληλη και ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.


– Τον διορισμό του κ. LIN Ji ως Εκτελεστικού Μέλους, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.


– Τον διορισμό του κ. SU Xudong ως Εκτελεστικού Μέλους, Διευθύνοντος Συμβούλου.


– Την βάσει των ανωτέρω, ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, από 29/04/2024, ως ακολούθως:


κ. LIN Ji, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.

κ. ZHU Changyu, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

κ. SU Xudong, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

κα LI Jin, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό Μέλος.

κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

κα YU Tao, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

κ. ΜΩΡΑΛΗΣ Ιωάννης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Πηγή