Παραιτήσεις Λιμενοφυλάκων από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.4.24

Παραιτήσεις Λιμενοφυλάκων από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε η παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία δεν έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής της στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

9003 Λιμενοφύλακας ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ Άννα του Σταύρου Λ/Σ ΜΕΣΤΩΝ

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση


**************

Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

8923 Λιμενοφύλακας ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Στυλιανός του Φίλιππου Λ/Σ ΠΑΞΩΝ

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση