Παραιτήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.4.24

Παραιτήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 13 Απριλίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 36 του π.δ. 81/2012 (Α' 139) και την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75):

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος του Αντωνίου (ΑΜ 4113), σύμφωνα με το άρθρο 36 του π.δ. 81/2012.

2. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ - ΕΛΑΚΤ.


*********


Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Κελευστής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

8784 Κελευστής Λ.Σ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνος του Χαραλάμπου Κ.Λ.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.