Οι προτεραιότητες των ευρωπαϊκών λιμανιών για την επόμενη πενταετία - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.4.24

Οι προτεραιότητες των ευρωπαϊκών λιμανιών για την επόμενη πενταετία


 Ενόψει των επικείμενων ευρωεκλογών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων (ESPO) θέτει τις προτεραιότητές του για την επόμενη πενταετία.


Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι, περισσότερο από ποτέ, τα λιμάνια αποτελούν συντελεστές των φιλοδοξιών της Ευρώπης και του βιώσιμου, ψηφιακού, ανταγωνιστικού, ισχυρού και κοινωνικού μέλλοντός της. «Τα λιμάνια θέλουν να αποτελέσουν μέρος της λύσης και αναλαμβάνουν νέες ευθύνες πέραν του παραδοσιακού τους ρόλου ως πολυτροπικού κόμβου στην αλυσίδα εφοδιασμού».


Mε τίτλο «a net-zero, smart, resilient and competitive Europe: Europe’s ports are part of the solution», το μνημόνιο του ESPO περιλαμβάνει εννέα προτεραιότητες:


1. Εστίαση στην εφαρμογή: Οι λιμένες της Ευρώπης ζητούν από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής να παρέχουν σαφήνεια και υποστήριξη στους λιμένες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών.


2. Να δοθεί στους λιμένες ο χώρος για να αναλάβουν ενεργό ρόλο για την επιτάχυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


3. Η μείωση των εκπομπών και της ρύπανσης αποτελεί σημαντικό δείκτη απόδοσης για τους λιμένες.


4. Πρέπει να διασφαλιστούν οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού τόσο εντός της εσωτερικής αγοράς όσο και έναντι των γειτόνων της Ευρώπης.


5. Τα λιμάνια παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης.


6. Οι λιμένες είναι εταίροι στην προσπάθεια για ένα έξυπνο, αλλά ασφαλές και προστατευμένο, περιβάλλον στον κυβερνοχώρο.


7. Τα λιμάνια της Ευρώπης χρειάζονται επενδύσεις ύψους $80 δισ. τα επόμενα 10 χρόνια.


8. Η θεσμική δομή της ΕΕ πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Απαιτείται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά την ανάπτυξη νέων πολιτικών: οι μεταφορές, και ιδίως οι λιμένες, δεν μπορούν να αποτελούν μεμονωμένο κομμάτι μιας ενιαίας στρατηγικής.


9. Τα λιμάνια αποτελούν πόρο για τις εκάστοτε πόλεις.


Οι εν λόγω προτεραιότητες των λιμένων της Ευρώπης θα συζητηθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του ESPO, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Απριλίου στο Παρίσι.

Πηγή