Έως 4 εκατ. νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.5.24

Έως 4 εκατ. νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας


 Η προσπάθεια της ναυτιλίας για την πράσινη μετάβαση για την απαλλαγή από τον άνθρακα θα μπορούσε να δημιουργήσει έως και 4 εκατ. νέες θέσεις εργασίας παγκοσμίως έως το 2050, κυρίως στη βιομηχανία ενέργειας καθώς τα εναλλακτικά καύσιμα όπως η πράσινη αμμωνία, απαιτούν πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.


Μια μελέτη του Ινστιτούτου Rocky Mountain Institute, διαπίστωσε ότι ο ναυτιλιακός τομέας θα μπορούσε να χρειαστεί περισσότερα από 500 εκατ.


τόνων ανανεώσιμων ηλεκτρονικών καυσίμων που προέρχονται από υδρογόνο μέχρι την 2040 για να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι που έχει θέσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός.


Επιπλέον 2 TW δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 1 TW δυναμικότητας παραγωγής πράσινου υδρογόνου θα απαιτηθούν  για την κάλυψη της ζήτησης αυτής.


Η  παγκόσμια δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανερχόταν σε μόλις 3,4 TW το 2022.


Αυτή η ανάγκη για αύξηση της δυναμικότητας  ώστε να εξυπηρετηθεί και η ναυτιλία κοστίζει περίπου 4 τρισ. δολάρια σε επενδύσεις και θα μπορούσε άμεσα και έμμεσα  να δημιουργήσει έως και 4 εκατ. νέες θέσεις εργασίας έως το 2050.


Υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ της ναυτιλιακής απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και μια δίκαιη μετάβαση μέσω την τόνωση της δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας”, δήλωσε η GMF.


“Η τάξη μεγέθους των έως και 4 εκατ. θέσεων εργασίας έως το 2050 είναι εξαιρετικά σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μόνο  1,8  εκατ. ναυτικοί.


Η μελέτη εκτιμά ότι θα δημιουργηθούν 5.650 θέσεις εργασίας για κάθε 1 εκατ. τόνους ηλεκτρονικών καυσίμων που παράγονται ετησίως κατά τη διάρκεια της αρχικής επενδυτικής φάσης, ενώ ο ίδιος αριθμός μειώνεται σε 2.700 στην προχωρημένη φάση της του κλάδου.


Η νέα στρατηγική του ΙΜΟ, η οποία συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2023, θέτει ένα στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 20% για το 2030, επιδιώκοντας για 30%, ενώ ο στόχος για το 2040 είναι 70%, επιδιώκοντας για το 80%.


Στοχεύει σε καθαρό μηδενισμό μέχρι ή γύρω στο 2050. Τα υποψήφια πράσινα καύσιμα, όπως η ηλεκτρονική αμμωνία, θα απαιτούν μεγαλύτερες ποσότητες για την τροφοδοσία της παγκόσμιας ναυτιλίας, καθώς το ενεργειακό περιεχόμενο είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μαζούτ.


Τα πλοία των 5.000 gt και άνω κατανάλωσαν 213 εκατ. τόνους καυσίμων καυσίμων το 2022, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού-ΙΜΟ.

Πηγή