ΟΛΘ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

15.5.24

ΟΛΘ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο


 Τη συγκρότηση του νέου ΔΣ σε σώμα με θητεία μέχρι τις 10 Μαΐου 2029, καθώς και τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, ανακοίνωσε η ΟΛΘ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει πως, μετά την απόφαση της από 10/05/2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ακολούθησε την 13/05/2024, συνεδρίαση του νέου εκλεγέντος Δ.Σ., κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία μέχρι 10/05/2029, ως κάτωθι:

1. Αθανάσιος Λιάγκος του Ελευθέριου, εκτελεστικό μέλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.,

2. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,

3. Arie Koppelaar του Gerrit, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος,

4. Κωνσταντίνος Φωτιάδης του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος,

5. MarƟn Masson του ChrisƟan, μη εκτελεστικό μέλος,

6. Zonglyu (Jessie) LU του Yaomin LU, μη εκτελεστικό μέλος,

7. Παναγιώτης Σταμπουλίδης του Γρηγορίου, μη εκτελεστικό μέλος,

8. Ευαγγελία Δαμίγου του Εμμανουήλ, μη εκτελεστικό μέλος,

9. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

10. Ευστάθιος Κουτμερίδης του Θεόδωρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

11. Ιωάννης Τσάρας του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

Πηγή