Αποστρατεία Ανώτατων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

17.5.24

Αποστρατεία Ανώτατων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 08 Μαΐου 2024 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 και της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 37 και του άρθρου 39 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75):

1. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, οι Αντιναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), εκτός οργανικών θέσεων, οι οποίοι θεωρήθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους λόγω επιλογής νεότερού τους ως αρχαιότερου 

Υπαρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ως ακολούθως:

1 Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 893)

2 Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894)

3 Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895).

Ο Αντιναύαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εκτός οργανικών θέσεων) Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 893) διατηρεί επί  τιμή τον τίτλο του Γενικού Επιθεωρητή ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και μετά την αποστρατεία του, σύμφωνα με το άρθρο 39 του  π.δ. 81/2012 και την από 12 Μαρτίου 2024 απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με  ευρύτερη σύνθεση έτους 2024.

Ο Αντιναύαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εκτός οργανικών θέσεων) Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894) διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Διευθυντή Κλάδου Ελέγχου Πλοίων και μετά την αποστρατεία του, σύμφωνα με το άρθρο 39 του π.δ. 81/2012 και την από 12 Μαρτίου 2024 απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2024.

Ο Αντιναύαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εκτός οργανικών θέσεων) Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895) διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Διοικητή της 1ης Περιφερειακής Διοίκησης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και μετά την αποστρατεία του, σύμφωνα με το άρθρο 39 του π.δ. 81/2012 και την από 12 Μαρτίου 2024 απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2024.

2. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, ο Αντιναύαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εκτός οργανικών θέσεων) Γκίζης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901), ο οποίος  θεωρήθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του λόγω επιλογής νεότερού του ως νεότερου  Υπαρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Ο παραπάνω διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και μετά την αποστρατεία του, σύμφωνα με το άρθρο 39 του π.δ. 81/2012 και την από 12 Μαρτίου 2024 απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2024.

3. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 6 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, οι Υποναύαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εκτός οργανικών θέσεων) λόγω εγγραφής τους από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων  ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2024 στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», ως ακολούθως:

1 Ευαγγελίδης Σπυρίδων του Αθανασίου (Α.Μ. 911)

2 Σγουρού Μαγδαληνή του Ιωάννη (Α.Μ. 919)

3 Πετρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου (Α.Μ. 921)

4 Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 929)

5 Ευμορφόπουλος Χαρίλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 930)

6 Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 932)

7 Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 933)

8 Δανδουλάκη Νίκη του Φιλόθεου (Α.Μ. 934)

9 Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 935).


4. Οι παραπάνω Αξιωματικοί αποστρατευόμενοι εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από  την ημερομηνία διαγραφής τους από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.