ΠΕΑΛΣ : Διαχρονική η συμβολή της, στα προβλήματα των συναδέλφων με παρεμβάσεις όπου απαιτηθούν - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

28.6.22

ΠΕΑΛΣ : Διαχρονική η συμβολή της, στα προβλήματα των συναδέλφων με παρεμβάσεις όπου απαιτηθούν

 


Παραθέτουμε ανακοίνωση ΠΕΑΛΣ 


ΠΕΑΛΣ: Η αστυνόμευση στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας πρέπει να θεωρείται απο το προσωπικό του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και τους πολίτες δεδομένη ..... και ως προς τούτο η ΠΕΑΛΣ δύναται να συνδράμει εφόσον μας αιτηθεί ......

Πειραιάς, 27-06-2022 

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/A/34/2022

ΘΕΜΑΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Μεγάλη είναι η ανησυχία των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., των συναδέλφων πολιτικών υπαλλήλων που εργάζονται στο κτίριο του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μετά το δημοσίευμα στο WWW.LIMENIKANEA.GR, αναφορικά με κλοπές καταλυτών από τα αυτοκίνητα που σταθμεύουν στο πάρκινγκ που έχει υποδείξει ως μοναδικό χώρο προς χρήση στάθμευσης των οχημάτων του προσωπικού,  ο ΟΛΠ Α.Ε. Η ανησυχία του προσωπικού έγινε εντονότερη  από την πληροφόρησή του  από δημόσια ανακοίνωση της ΠΟΛ, μετά την επίσκεψή της στο Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ  και την εκτενή συζήτηση με τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιά Αρχιπλοίαρχο ΛΣ Ευαγγελίδη Σπυρίδωνα, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι στο Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ  το 1/4 των υπηρετούντων έχει αποσπαστεί ή διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες. 
 
Η ΠΕΑΛΣ, σε μια εποχή που η οικονομική κρίση επηρέασε κι επηρεάζει αρνητικά, όχι μόνο την υπηρεσιακή, αλλά και την προσωπική, οικονομική ζωή των στελεχών του Λ.Σ. και των πολιτικών υπαλλήλων, δύναται εφόσον κριθεί απαραίτητο από το Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ και μας ζητηθεί, με βάση το καθεστώς των δωρεών (όπως λειτούργησαν στο παρελθόν και άλλες υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ), να συνδράμει οικονομικά στην εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων εποπτείας, που τυχόν απαιτηθούν, προκειμένου διασφαλιστεί η ασφάλεια των μέσων μετακίνησης του προσωπικού.
 
Παράλληλα,  έχοντας ως Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών ΛΣ θίξει το θέμα της υποστελέχωσης και στο  μεγαλύτερο Λιμεναρχείο της χώρας, με διακριτό τρόπο ώστε να μην εκθέτει δημόσια τα εσωτερικά ζητήματα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και να μην δημιουργείται ανησυχία, φρονούμε πως πρέπει να αναληφθούν άμεσα ουσιαστικές πρωτοβουλίες από το Α/ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ για την ενίσχυση με προσωπικό του Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ που έχει την κατά τόπον αρμοδιότητα αστυνόμευσης.
 
Η αποκατάσταση της  της οργανικής σύνθεσης του Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφενός θα αποτρέψει παρόμοια συμβάντα  τα οποία θα  πλήξουν το προσωπικό οικονομικά, θα συμβάλει θετικά στην τήρηση του ωραρίου εργασίας του κι αφετέρου θα συμβάλει  στην αύξηση της παροχής μέτρων ασφάλειας - αστυνόμευσης,  ενισχύοντας στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών (επιβατών - ναυτικών) αλλά και του προσωπικού Λ.Σ, που δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα πλήττεται.

Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ                Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Πηγή