Αλιευτικός έλεγχος από στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

24.6.22

Αλιευτικός έλεγχος από στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου


 Σε έλεγχο που διενεργήθηκε μεσημβρινές ώρες χθες, από στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου, κατά τον κατάπλου επαγγελματικού Α/Κ-Π/Κ σκάφους αλιείας ελληνικής σημαίας, στο αλιευτικό καταφύγιο Μαυρολίμνης κόλπου Αλκυονίδων, προέκυψαν τα κάτωθι:

α) Επί του Α/Κ-Π/Κ δεν επέβαινε ο ιδιοκτήτης, παρά μόνο τρείς (03) ανασφάλιστοι αλλοδαποί.

β) Το Α/Κ-Π/Κ δεν ήταν εφοδιασμένο με ειδική άδεια αλιείας τόνου (THUNNUS THUNNUS, BFT)

γ) Οι ανωτέρω αλλοδαποί είχαν αλιεύσει δύο (02) άτομα τόνου (THUNNUS THUNNUS, BFT), χωρίς να κατέχουν τις προβλεπόμενες άδειες, κατά παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί έκδοσης ειδικής άδειας αλιείας, για την αλιεία τόνου από επαγγελματικά σκάφη καθώς και σε περίοδο κατά την οποία είχε διακοπεί η αλιεία του είδους, λόγω εξάντλησης της Ελληνικής ποσόστωσης και

δ) Ο κυβερνήτης-χειριστής του σκάφους δεν κατείχε το προβλεπόμενο για την διακυβέρνηση του αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας, ενώ δύο (02) εκ των τριών αλλοδαπών, δεν κατείχαν ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας.

Από το Λιμεναρχείο Κορίνθου κατασχέθηκαν τα ανωτέρω αλιεύματα, αλιευτικά εργαλεία και μέσα, ενώ κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.