Προαγωγή Ανθυπασπιστών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη σχολή ΔΥΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.8.22

Προαγωγή Ανθυπασπιστών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη σχολή ΔΥΛΣ


Προαγωγή Ανθυπασπιστών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.  που προέρχονται από τη σχολή ΔΥΛΣ  στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και μερική ανάκληση π.δ. προαγωγής ενός (1) εξ αυτών