Ανεργία νέων: Πρωταθλήτρια» η Ελλάδα στους πτυχιούχους ΑΕΙ 25 – 39 ετών που δεν έχουν εργασία στην ΕΕ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.12.22

Ανεργία νέων: Πρωταθλήτρια» η Ελλάδα στους πτυχιούχους ΑΕΙ 25 – 39 ετών που δεν έχουν εργασία στην ΕΕ


 Μια θλιβερή πρωτιά συνεχίζει να κατέχει η χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα το 17% των πτυχιούχων στη χώρα μας είναι άνεργοι, ποσοστό, που στον ευρωπαϊκό μέσο όρο δεν ξεπερνά το 5,3%! .

Τα στοιχεία προέρχονται από την Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2021, η οποία παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής.

Η έκθεση συντάσσεται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και αποτελεί μια αποτύπωση της κατάστασης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα για το 2021. Η έκθεση περιέχει σημαντικά συμπεράσματα για τα ΑΕΙ στη χώρα μας συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Όσον αφορά στο θέμα της ανεργίας προκύπτουν τα εξής: Συγκριτικά με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είχε, το 2021, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (17%), στους πτυχιούχους ΑΕΙ ηλικίας 25- 39, αρκετά πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ΕΕ27) 5,3%. Μετά την Ελλάδα, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εμφάνισε η Σερβία (12,2%), η Ισπανία (11,2%) και ακολουθούν η Ιταλία (8%) και η Κύπρος (7,4%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στους πτυχιούχους ΑΕΙ 25-39 εμφανίζουν η Τσεχία (μόλις 1,7%), η Μάλτα και η Ουγγαρία (2%), η Πολωνία (2,1%), η Ρουμανία (2,2%), η Βουλγαρία (2,5%) και η Γερμανία (2,9%). Την τελευταία πενταετία, 2017 – 2021, το ποσοστό ανεργίας των νέων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 25-39 ετών, στις χώρες της ΕΕ ελαττώνεται από 5,8% το 2017, σε 5,3% το 2021.

Η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη μείωση από όλες τις χώρες της ΕΕ (-4,9%) αλλά το συνολικό ποσοστό ανέργων πτυχιούχων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Ακολουθούν η Σερβία (-4,5%), η Κύπρος (-3,6%), η Ιταλία και η Σλοβενία (-2,7%). Μικρή αύξηση της ανεργίας σημειώνεται την περίοδο αυτή στην Ισλανδία (+2,8%), τη Λιθουανία (+1,3%).

ejelll

Όσο και αν η κάμψη στην πτώση της ανεργίας των νέων πτυχιούχων παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη, ως αποτέλεσμα της ύφεσης που έφερε η πανδημία, το υψηλό ποσοστό της Ελλάδας θα πρέπει να ενεργοποιήσει ή να εντείνει πολιτικές για την αύξηση της απασχόλησης των νέων επιστημόνων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2021, η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στις χώρες της ΕΕ) στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 25-39 ετών (17%) και το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας του ενεργού πληθυσμού (14,7%). Σε ορισμένες χώρες, οι νέοι πτυχιούχοι δυσκολεύονται περισσότερο στην εξεύρεση εργασίας. Αυτό παρατηρείται, για παράδειγμα, εκτός από την Ελλάδα, και στη Σερβία και τη Δανία.

ejel

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο 2017-2021, στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων της χώρας μας οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αριθμητικά λιγότεροι από τους αποφοίτους όλων των άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης συγκεντρωτικά (Δευτεροβάθμια και Μετα-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μη φοίτηση σε σχολείο). Το 2021 οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναλογούσαν στο 40,67% του συνόλου των ανέργων της χώρας, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 40,19%, το οποίο καταγράφηκε το 2020.

Την περίοδο 2017-2021, το ποσοστό των ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επί του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων της χώρας παρουσίασε αύξηση κατά 2,3%, από 38,37% το 2017 σε 40,67% το 2021. Σε απόλυτους αριθμούς, στην Ελλάδα την περίοδο 2017-2021, οι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τα δυο φύλα μειώθηκαν συνολικά κατά 113.700 άτομα (από 394.000 το 2017, σε 275.600 το 2021).

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμητική υπεροχή των γυναικών μεταξύ των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ποσοστό των ανέργων γυναικών με πτυχίο ΑΕΙ, το 2021, παραμένει στο 62,7% (172.800 γυναίκες επί του συνόλου 275.600 ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), έναντι του 37,3% των ανδρών.

ejeel

Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης

Μέσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (25-64) συγκαταλέγονται ακόμη η Σλοβενία (90,4%), η Λιθουανία (89,9%), η Ολλανδία (89,5%), η Σουηδία (89,3%), η Νορβηγία (89,2%) και η Πολωνία (89,1%).

Η Ελλάδα, με ποσοστό 75,4%, κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ, πάνω από την Τουρκία (73,6%) και τη Σαουδική Αραβία (74%), οριακά κάτω από την Κορέα 77% και αρκετά χαμηλότερα από τη Γαλλία 85% και την Ιταλία 80,8%.

Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης κατόχων πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης καταγράφονται στη Νορβηγία (90,46%), τη Λιθουανία και τη Σλοβενία (89,15%), τη Σουηδία (89,08%), την Ιαπωνία (88,77%), την Ελβετία (88,58%), την Ολλανδία (88,21%) και τη Ρωσία (88,17%).

Πηγή