Η ΠΟΕΠΛΣ κάνει λόγο για την μη ενημέρωση της επι του ΠΔ 86/2022 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.3.23

Η ΠΟΕΠΛΣ κάνει λόγο για την μη ενημέρωση της επι του ΠΔ 86/2022


 Ανακοίνωση ΠΟΕΠΛΣ

Η Ομοσπονδία μας σε συνέχεια της από 27/12/22 ανακοίνωσης αναφορικά με το πδ 86/22 και τους συναδέλφους ευρισκόμενους σε υπηρεσία γραφείου και μετά τις συνεδριάσεις Γενικού και Διοικητικού Συμβουλίου της, απέστειλε στον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη  την ακόλουθη επιστολή:

«κ. Υπουργέ,

Με το πδ 86/2022 επήλθαν αλλαγές στο πδ 37/2012, αναφορικά με τις καταστάσεις προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιδιαίτερα δε όσον αφορά στους ευρισκόμενους σε υπηρεσία γραφείου.

Το ως άνω ΠΔ το οποίο προωθήθηκε χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού, μεταβάλλει επί τω χείρω την υπηρεσιακή κατάσταση των στελεχών, που πάσχουν από νόσους, που τους εμποδίζουν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους. Συγκεκριμένα, το άρ. 4 του εν λόγω ΠΔ προβλέπει μετά την τροποποίηση του «4. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναφορά, με την οποία δηλώνουν τον τόπο στον οποίο επιθυμούν να υπηρετούν για όσο χρονικό διάστημα τελούν στην κατάσταση αυτή και, για τον σκοπό αυτό, δηλώνουν μία από τις Περιφερειακές Διοικήσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, τοποθετούνται, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 του π.δ. 11/2021 (Α’ 21), σε Κεντρικές ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές της κατά τόπο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν δηλώσει. Ειδικά τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού ή με δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, τοποθετούνται σε Κεντρικές ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με αρμοδιότητες συναφείς του αντικειμένου των σπουδών τους. Τα στελέχη του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, δεν τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 10 του π.δ. 11/2021 (Α’ 21), με εξαίρεση τις θέσεις των Τμηματαρχών στις Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.., στις Υπηρεσίες εκτός Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα στελέχη του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, δεν καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις στις Υπηρεσίες στις οποίες τοποθετούνται».

Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό, τα στελέχη, που τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου αιτούνται την τοποθέτηση τους σε υπηρεσίες ανά Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τελικώς τοποθετούνται σε Κεντρικές ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές της κατά τόπο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που έχουν δηλώσει. Δεδομένης της χωρικής εκτάσεως, που καλύπτουν οι Περιφερειακές Διοικήσεις καθίσταται προφανές, ότι με τον τρόπο αυτό ένα στέλεχος, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, μπορεί να τοποθετηθεί σε πλειάδα υπηρεσιών, πολλές φορές μακριά από τον τόπο συμφερόντων του. Τούτο καθίσταται ακόμα πιο επιβαρυντικό για στελέχη τα οποία χρήζουν τακτικής παρακολούθησης από Νοσοκομεία ή άλλες μονάδες υγείας. Η εν λόγω πρόβλεψη είναι εξαιρετικά δυσμενής για τα στελέχη του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε υπηρεσία γραφείου και υπό την έννοια αυτή ζητάμε την τροποποίησή της προς την κατεύθυνση της επιλογής του τόπου, που τα εν λόγω στελέχη επιθυμούν να υπηρετήσουν.

Στο ίδιο ως άνω άρθρο προβλέπεται, επίσης: «3. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, παραπέμπονται με διαταγή του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Α.Ν.Υ.Ε. για επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας μετά τη συμπλήρωση τριών ετών από την έκδοση της πράξης με την οποία τέθηκαν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου ή μετά τη συμπλήρωση τριών ετών από την τελευταία τους επανεξέταση και εφόσον αυτά παραμένουν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου ή οποτεδήποτε μετά από αιτιολογημένη εμπιστευτική αναφορά του προϊσταμένου τους, η οποία υποβάλλεται στην Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

Είναι απορίας άξιο, με βάση ποια κριτήρια ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, στην οποία υπηρετεί το στέλεχος μπορεί να εισηγηθεί την παραπομπή του για επανεξέταση στην ΑΝΥΕ, αφού προφανώς στερείται ιατρικών γνώσεων για να προβεί σε μία τέτοια κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε την παρέμβασή σας προκειμένου να επιλυθούν οι εν λόγω αστοχίες, που προκαλούν ήδη έντονο προβληματισμό και αναμένεται να προκαλέσουν πλειάδα προβλημάτων στα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Πηγή